Malatiyon Verilen Farelerde Oksidasyon Parametreleri Üzerine Allium Czelghauricum (Liliaceae), Lathyrus Karsianus (Fabaceae) ve Onosma Nigricaule (Boraginaceae)’den Elde Edilen Ekstraktların Etkileri [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2022; 12(1): 6-16 | DOI: 10.5505/kjms.2022.40222  

Malatiyon Verilen Farelerde Oksidasyon Parametreleri Üzerine Allium Czelghauricum (Liliaceae), Lathyrus Karsianus (Fabaceae) ve Onosma Nigricaule (Boraginaceae)’den Elde Edilen Ekstraktların Etkileri

Dinçer Erdağ1, Abdullah Doğan2
1Kafkas Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü, Kars, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji ABD, Kars, Türkiye

Amaç: Allium czelghauricum, Lathyrus karsianus ve Onosma nigricaule türlerinden elde edilen ekstraktların antioksidan özellikleri ile farelerde malatiyon kaynaklı oksidan parametreler üzerine bitki ekstraktlarının antioksidan etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Deney hayvanları her grupta 10 adet fare olmak üzere toplam 10 gruba ayrıldı. Birinci grup kontrol grubu olarak tasarlandı. İkinci gruba 0,2 mL/kg dozda serum fizyolojik, üçüncü gruba ise yine aynı dozda mısır yağı verildi. Dördüncü (100 mg/kg malatiyon), beşinci (100 mg/kg Allium czelghauricum), altıncı (100 mg/kg Lathyrus karsianus), yedinci (100 mg/kg Onosma nigricaule), sekizinci (100 mg/kg malatiyon+100 mg/kg Allium czelghauricum), dokuzuncu (100 mg/kg malatiyon+100 mg/kg Lathyrus karsianus) ve onuncu gruptakilere (100 mg/kg malatiyon+100 mg/kg Onosma nigricaule) belirlenen miktarlardaki maddeler günlük olarak intraperitonal yolla verildi. Uygulamalar 21 gün süreyle yapıldı. Uygulamadan sonra farelerin serum ve karaciğerinde total oksidan (TOK) ve total antioksidan kapasite (TAK)’leri, vücut ve karaciğer ağırlıkları ile karaciğerde histopatolojik değişiklikler araştırıldı.
Bulgular: Bitki ekstraktlarının nitrik oksit radikalini doza bağlı olarak çalışılan konsantrasyonlarda istatistiksel yönden anlamlı şekilde inhibe ettiği görüldü. Bitki ekstraktlarının önemli miktarda polifenolik bileşikleri içerdiği tespit edildi. Malatiyon verilen farelerin vücut ağırlıklarında azalma meydana gelirken, karaciğer ağırlıklarında artış gözlendi. Histopalojik incelemelerde malatiyon verilen farelerin karaciğerinde patolojik değişimlere rastlandı. Malatiyon uygulanan farelerin serum ve karaciğerinde TOK düzeyi kontrol grubuna göre istatistiksel olarak önemli ölçüde artış gösterirken, TAK düzeyinde ise düşüş gözlenmiştir. Malatiyon ile birlikte bitki ekstraktı verilen farelerin serum ve karaciğerinde TOK düzeyi malatiyon grubuna göre düşüş gösterirken, TAK düzeyinin ise arttığı tespit edilmiştir.
Sonuç: İn vitro çalışmada bitkilerin metanol ekstraktlarının antioksidan özelliklerinin olduğu ortaya kondu. Ayrıca, malatiyonun neden olduğu oksidan etkiye karşı bitki ekstraktlarının antioksidan etki gösterdiği belirlendi.

Anahtar Kelimeler: malation, antioksidan, özüt


The Effects of Allium Czelghauricum (Liliaceae), Lathyrus Karsianus (Fabaceae) and Onosma Nigricaule (Boraginaceae) Extracts on Oxidation Parameters in Malathion Treated Mice

Dinçer Erdağ1, Abdullah Doğan2
1Department of Medical Services and Techniques, Atatürk Vocational School of Health Services, Kafkas University, Kars, Turkey
2Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey

Aim: It was aimed to determine antioxidant properties of extracts obtained from Allium czelghauricum, Lathyrus karsianus and Onosma nigricaule species and antioxidant effects of plant extracts on malathion-induced oxidant parameters in mice.
Material and Method: Expermental animals were seperated into ten groups, each consisting of ten mice. First group was designed as a control group. Second group received 0.2 mL/kg of saline, and third group received the same dose of corn oil. Fourth (100 mg/kg malathion), fifth (100 mg/kg Allium czelghauricum), sixth (100 mg/kg Lathyrus karsianus), seventh (100 mg/kg Onosma nigricaule), eighth (100 mg/kg malathion+100 mg/kg Allium czelghauricum), ninth (100 mg/kg malathion+100 mg/kg Lathyrus karsianus) and the tenth group (100 mg/kg malathion+100 mg/kg Onosma nigricaule) were given daily intraperitoneally in the determined amounts. Applications were made for 21 days. After administration, total oxidant and total antioxidant capacities, body and liver weights, and histopathological changes in the liver were investigated in the serum and liver of mice.
Results: It is observed that plant extracts significantly inhibit the dose dependent concentrations of nitric oxide radical. A high amount of polyphenolic compounds were detected in plant extracts. While applied malathion mice weighed lighter, an increase in their liver was observed. Pathological changes were found in the liver of mice given malathion in histopalogical examinations. Total oxidant capacity (TOC) of serum and liver was significantly higher compared with control group; however, a decrease was observed in total antioxidant capacity (TAC). While the TOC in the serum and liver of mice given malathion and plant extract decreased compared to the malathion group, it was found that there was an increase in TAC.
Conclusion: In vitro study, it was revealed that methanol extracts of plants have antioxidant effects. In addition, it was determined that plant extracts exhibited antioxidant effects against the oxidant effect caused by malathion.

Keywords: malathion, antioxidant, extract


Dinçer Erdağ, Abdullah Doğan. The Effects of Allium Czelghauricum (Liliaceae), Lathyrus Karsianus (Fabaceae) and Onosma Nigricaule (Boraginaceae) Extracts on Oxidation Parameters in Malathion Treated Mice. Kafkas J Med Sci. 2022; 12(1): 6-16

Sorumlu Yazar: Dinçer Erdağ, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git