Çocuklukta Enfeksiyöz Diyare ve Dehidratasyon [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2013; 3(2): 96-102 | DOI: 10.5505/kjms.2013.25744  

Çocuklukta Enfeksiyöz Diyare ve Dehidratasyon

Hülya Çakmur
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Kars

Akut infeksiyoz diyare daha sıklıkla geri kalmıș ülkelerde görülmesine karșın, tüm dünyada önemli bir sorun olmayı sürdürmektedir. Gelișmemiș ülkelerde üç yaș altı çocuklarda yılda ortalama iki ile altı diyare epizodu görülmekte ve bu ülkelerde her yıl okul öncesi dönemde dört milyon çocuk yaşamını yitirmektedir.
Akut diyareli hastalıkların neden olduğu bașlıca sorun dehidratasyon ve eșliğinde asidoz olduğuna göre bu ölümlerin çoğu önlenebilir ölümlerdir. Diyare sağaltımında ideal olan önlemektir. Bu; yeterli hijyen, uygun așılama ve anne sütünün özendirilmesiyle sağlanabilinir. Diyare oluștuğundaysa hızlı rehidratasyon ve uygun beslenmenin sürdürülmesi sağaltımın ana odağıdır. Çocukluk çağı diyarelerinde etiyoloji ne olursa olsun antidiyareik preparatların kullanım endikasyonu yoktur.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından olușturulan oral rehidratasyon solüsyonları, gelișmekte olan ülkelerde etkin olarak diyare tedavisinde kullanılmaktadır. Ancak farklı coğrafik bölge ve etkenler için bu solüsyonları optimize etme çabaları da sürmektedir. Tüm dünyada kullanılacak tek bir solüsyon önerilip önerilemeyeceği ise henüz tartıșmalıdır.
Bu çalıșmada mortaliteye olan etkisi nedeniyle çocukluk çağı diyarelerinin etken ve sağaltım stratejileri incelenmiștir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Bulaşıcı hastalık, Sıvı kaybı, İshal, Sıvı tedavisi, Ölüm oranı, Hastalık oranı


Infectious Diarrhea and Dehydration in Childhood

Hülya Çakmur
Department of Family Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey

Acute infectious diarrhea is still a major problem through the world, although its greatest impact is in the poor, less- developed countries where more than four million pre-school children die each year. The median number of diarrheal episodea in children less than three years of age in under-developoed countries is between two and six per year.
The most majority of these deaths are avoidable, as dehydration and associated acidosis are the principle determinants of acute diarheal disease.
Ideally, the best approach to the management of diarrhea should be prevention. This involves adequate hygiene and appropriate vaccination for the child and perhaps, encouragement of the mother to breast feed her child. When diarrhea occurs, rapid rehydration and re-feeding should be the primary focus of management attempts. Regardless of the etiology of childhood diarrhea, there is no indication for use the anti-diarrheal preparations.
The oral rehydration solutions created by the World Health Organization are being used effectively in developing countries. However, studies continue to optimize these solutions for various geographic regions and etiologies. Whether or not for the same single solution to be used all over the world is still controversial.
In this study, the etiology and treatment strategies of childhood diarrhea were examined because of its effects on mortality rate.

Keywords: Child, Communicable Diseases, Dehydration, Diarrhea, Fluid Therapy, Morbidity, Mortality


Hülya Çakmur. Infectious Diarrhea and Dehydration in Childhood. Kafkas J Med Sci. 2013; 3(2): 96-102

Sorumlu Yazar: Hülya Çakmur, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git