Kafkas J Med Sci: 3 (2)
Cilt: 3  Sayı: 2 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
TAM DERGI
1.
Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 2013; 3 (2): 55-108.
Kafkas Journal of Medical Sciences 2013; 3 (2): 55-108.
Kahraman Ülker
Sayfalar -55 - 108

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Hemşirelik öğrencilerinde sigara kullanımı, nikotin bağımlılık düzeyi ve ilişkili etmenler
Cigarette smoking, nicotine dependency level and associated factors among nursing students
Cantürk Çapık, Dilek Cingil
doi: 10.5505/kjms.2013.91885  Sayfalar 55 - 61

3.
Hemodializ tedavisi alan son dönem kronik böbrek yetmezliği hastalarında huzursuz bacaklar sendromu
Restless legs syndrome in end stage chronic renal failure patients receiving hemodialysis treatment
Mithat Bedir, Ayşe Jini Güneş, Havva Cilan, Özlem Doğan, Emel Oğuz Akarsu, Serkan Özben
doi: 10.5505/kjms.2013.05025  Sayfalar 62 - 67

4.
Dobutamin stres ekokardiyografi testi sırasında görülen semptom, yan etki ve komplikasyonlar
Symptoms, side effects and complications during the dobutamine stress echocardiography test
Ahmet Karakurt, Yüksel Kaya, Tolga Sinan Güvenç, Mehmet Akbulut
doi: 10.5505/kjms.2013.51422  Sayfalar 68 - 73

5.
Helicobacter Pylori Enfeksiyonunun Demografik, Sosyoekonomik ve Çevresel Faktörler ile İlişkisi: Ankara Hastanesi Deneyimi
The Relationship of Helicobacter Pylori Infection with Demographic, Socioeconomic and Environmental Factors: Ankara Hospital Experience
Meliha Korkmaz, Murat Sadıç, Gökhan Koca, Koray Demirel, Hasan İkbal Atılgan, Sinem Özyurt, Rahime Orak, Aylin Baskın
doi: 10.5505/kjms.2013.63626  Sayfalar 74 - 79

6.
Tiroit nodüllerinin ultrasonografik, sitolojik ve histopatolojik bulgularının incelenmesi
Evaluation of ultrasonographic, cytological and histopathological findings of thyroid nodules
Halime Önver, Ali Osman Özbey, Mahmut Duymuş, Ömer Yılmaz, Pınar Nercis Koşar
doi: 10.5505/kjms.2013.28290  Sayfalar 80 - 87

DERLEME
7.
Erken Çocuklukta Hidrosefali
Hydrocephalus in Early Childhood
Hüseyin Canaz, İbrahim Alataş, Osman Ersegun Batçık, Ali Osman Akdemir, Serhat Baydın
doi: 10.5505/kjms.2013.41196  Sayfalar 88 - 95

8.
Çocuklukta Enfeksiyöz Diyare ve Dehidratasyon
Infectious Diarrhea and Dehydration in Childhood
Hülya Çakmur
doi: 10.5505/kjms.2013.25744  Sayfalar 96 - 102

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
9.
Dış kulak yolunda osteom ve kolesteatom birlikteliği: Çok nadir görülen bir olgunun sunumu
The co-existence of an osteoma with cholesteatoma in the external auditory canal: Report of an extremely rare case
Gökhan Yalçıner, Ahmet Kutluhan, Hüseyin Çetin, Akif Sinan Bilgen
doi: 10.5505/kjms.2013.46220  Sayfalar 103 - 105

10.
Demanslı bir hastada self-mutilasyona bağlı vajinal eviserasyon: Bir olgu sunumu
Vaginal evisceration of a patient with dementia as a result of self-mutilation: A case report
Mustafa Girgin, Burhan Hakan Kanat, Refik Ayten, Ziya Çetinkaya
doi: 10.5505/kjms.2013.70299  Sayfalar 106 - 108

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git