Erken Çocuklukta Hidrosefali [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2013; 3(2): 88-95 | DOI: 10.5505/kjms.2013.41196  

Erken Çocuklukta Hidrosefali

Hüseyin Canaz1, İbrahim Alataş1, Osman Ersegun Batçık2, Ali Osman Akdemir3, Serhat Baydın4
1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul
2Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul
3Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul
4Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastanesi, İstanbul

Hidrosefali așırı miktarda beyin omurilik sıvısının dilate serebral ventriküller ve subaraknoid boşlukta birikmesi ile seyreden bir bozukluktur. Bu olguların yaklașık yarısının myelomeningosel (spina bifida) ile ilișkili olduğu fakat bu oranın popülasyonlar arasında değişiklik gösterdiği bildirilmektedir. Hidrosefalideki bulgu ve semptomlar kafa içi basınç artıșı ve ventriküllerdeki genişlemeden kaynaklanmaktadır. Belirtiler non-spesifik ve etiyolojiden bağımsızdır. Hidrosefali vakalarının çoğu etkin ve kalıcı bir șekilde tedavi edilmediği takdirde nörolojik kötüleșme ile seyreder. En etkin tedavi șant veya üçüncü ventrikülostomi yolu ile cerrahi drenajdır. Bu yazıda çocukluk çağı hidrosefalisini gözden geçirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Erken çocuklu, Etiyoloji, Hidrosefali, Süt çocuğu, Prognoz, Tedavi


Hydrocephalus in Early Childhood

Hüseyin Canaz1, İbrahim Alataş1, Osman Ersegun Batçık2, Ali Osman Akdemir3, Serhat Baydın4
1Department Of Neurosurgery, Kanuni Sultan Süleyman Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of Neurosurgery, Haseki Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department Of Neurosurgery, Taksim Education And Resersearch Hospital, İstanbul, Turkey
4Department Of Neurosurgery, Bakırköy Neurology, Neurosurgery, Psychiatry Research And Training Hospital, İstanbul, Turkey

Hydrocephalus is a disorder in which an excessive amount of cerebrospinal fl uid accumulates within the dilated cerebral ventricles and subarachnoid spaces. Approximately half of these cases are associated with myelomeningocele (spina bifi da), however the proportion varies substantially across different populations. The signs and symptoms of hydrocephalus result from increased intracranial pressure and dilatation of the ventricles. Symptoms of hydrocephalus are non-specific and independent of the etiology. Most cases of hydrocephalus are progressive, meaning that neurological deterioration will occur if the hydrocephalus is not effectively and continuously treated. The most effective treatment is surgical drainage, using a shunt or third ventriculostomy. In this paper we aimed to review the childhood hydrocephalus.

Keywords: Early Childhood, Etiology, Hydrocephalus, Infant, Prognosis, Therapeutics


Hüseyin Canaz, İbrahim Alataş, Osman Ersegun Batçık, Ali Osman Akdemir, Serhat Baydın. Hydrocephalus in Early Childhood. Kafkas J Med Sci. 2013; 3(2): 88-95

Sorumlu Yazar: Hüseyin Canaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git