Hemşirelik öğrencilerinde sigara kullanımı, nikotin bağımlılık düzeyi ve ilişkili etmenler [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2013; 3(2): 55-61 | DOI: 10.5505/kjms.2013.91885  

Hemşirelik öğrencilerinde sigara kullanımı, nikotin bağımlılık düzeyi ve ilişkili etmenler

Cantürk Çapık1, Dilek Cingil2
1Kafkas Üniversitesi, Kars Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
2Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

AMAÇ:
Bu çalıșmanın amacı, hemșirelik öğrencilerinde sigara kullanım oranlarını belirlemek, nikotin bağımlılık düzeylerini saptamak ve etkileyen faktörleri belirlemektir.
YÖNTEM:
Tanımlayıcı tipte olan çalıșmanın verileri Atatürk Üniversitesi Hemșirelik Yüksekokulu öğrencilerinden toplandı. Bütün öğrencilerin çalıșmaya alınması planladı fakat 357 öğrencinin 311’i gönüllü olarak katılmayı kabul etti. Verilerin toplanması için Demografik Bilgi Formu ve Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Testi kullanıldı.
BULGULAR:
Çalıșmaya katılan öğrencilerin %12,9’unun sigara kullandığı belirlendi. En fazla oranda ikinci sınıf öğrencileri sigara kullanmaktaydı. Sigara içenlerin %62,5’i hafif düzeyde sigara bağımlısıydı. Sigara içen öğrencilerin %46,5’i sigaraya arkadaş etkileșimi ile bașladıklarını, %34,8’i okul ve ders stresi nedeniyle kullanmaya devam ettiklerini belirttiler. Yaș, gelir durumu ve kalınan yer sigara kullanma durumunu etkilememekteydi. Anne eğitimi ilköğretim ve altı olanlar daha az, baba eğitimi ilk öğretim ve altı olanlar daha fazla sigara kullanmaktaydılar. Sigara içen öğrenciler arasında; sınıf, gelir durumu, sağlık sorunu yașama ve sigaranın zarar verdiğini düșünme nikotin bağımlılık düzeyini etkilememekteydi. Yaș ortalaması büyük olanlar daha șiddetli nikotin bağımlısıydılar.
SONUÇ:
Sigara kullanmaya çoğunlukla üniversite yıllarından önce bașlanmaktadır. Ebeveyn eğitim durumu sigara kullanma için etkili bir faktördür ve yaș ilerledikçe bağımlılık artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Demografi, Nikotin, Sigara kullanımı, Madde bağımlılığı, Öğrenciler, Tütün


Cigarette smoking, nicotine dependency level and associated factors among nursing students

Cantürk Çapık1, Dilek Cingil2
1Kafkas University, Kars School Of Health, Nursing Department
2Karamanoğlu Mehmetbey University, School Of Health, Nursing Department

AIM:
We aimed to determine the rate of cigarette smoking, level of nicotine addiction and the associated factors among nursing students.
METHODS:
This descriptive study was conducted on students of the Ataturk University Nursing High School. All students were planned to be included, however, 311 of 357 nursing students participated willingly. Demographic Information Form and Fagerstrom Nicotine Dependence Test were used to collect the data.
RESULTS:
Smokers constituted 12.9% of all the participants. Sophomores had the highest proportion of smokers with a ratio of 15.4%. Nicotine addiction level scores were classifi ed as low in 62.5% of the smokers. Friendship with a smoker was selected as a reason for starting smoking in 46.5% of the smoker participants and 34.8% of them reported that they continue smoking to overcome the stress originating from school and classes. Age, income and residence didn’t infl uence smoking status. The rate of smoking was lower among students with a maternal parent who received less education, however higher among the students with a paternal parent who received higher education. The nicotine dependency level was not affected by the class, income, suffer from a health problem and the thought that smoking was harmful. The nicotine dependency level increased with the age of the participants.
CONCLUSION:
Cigarette smoking usually starts before pre-university period. Parental education level effects smoking and nicotine addiction status and the nicotine dependency increases by age in smokers.

Keywords: Demography, Nicotine, Smoking, Substance Abuse, Students, Tobacco


Cantürk Çapık, Dilek Cingil. Cigarette smoking, nicotine dependency level and associated factors among nursing students. Kafkas J Med Sci. 2013; 3(2): 55-61

Sorumlu Yazar: Cantürk Çapık, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git