Dobutamin stres ekokardiyografi testi sırasında görülen semptom, yan etki ve komplikasyonlar [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2013; 3(2): 68-73 | DOI: 10.5505/kjms.2013.51422  

Dobutamin stres ekokardiyografi testi sırasında görülen semptom, yan etki ve komplikasyonlar

Ahmet Karakurt1, Yüksel Kaya1, Tolga Sinan Güvenç1, Mehmet Akbulut2
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kars
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ

AMAÇ:
İskemik koroner arter hastalığı tanı ve prognozunun belirlenmesinde, stres testler arasında, en sık egzersiz stres testi kullanılmaktadır. Fakat bu testin kullanılamadığı durumlarda, farmakolojik stres testleri alternatif olarak görülmektedir. En sık kullanılan testlerden biri de, dobutamin stres ekokardiyografi testidir. Çalıșmamızda, dobutamin stres ekokardiyografi testinde görülen semptom, yan etkiler ve komplikasyonları değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM:
Çalıșmaya, egzersiz stres testi inferior derivasyonlarında (DII, DIII, aVF) ST-segment ≥1 mm down-sloping veya horizontal çökmeleri olan, erkek hastalar alındı. Hastalara yașa bağımlı maksimal hedef kalp atım hızının %85’ine ulașana kadar veya ciddi yan etki görülene kadar dobutamin stres ekokardiyografi testi uygulandı. Görülen semptomlar, yan etkiler ve komplikasyonlar kaydedildi.
BULGULAR:
Çalıșmaya alınan 70 hastanın yaș ortalaması 52±9 yıldı ve 35-73 yıl arasında değișiyordu. Dobutamin stres testi uygulaması sırasında, ventriküler fibrilasyon, miyokard enfaktüsü ve ölüm gibi ciddi bir komplikasyon görülmedi. İki (%2.85) olguda non-sustined ventriküler tașikardi ve bir (%1.42) hastada sustained ventriküler tașikardi gözlendi. En fazla izlenen belirtiler sırasıyla angına (%17.14), palpitasyon (%11.42), flushing (%7.14), baș ağrısı (%5.71) ve baș dönmesiydi (%2.85). Beș (%7,14)hastada semptomatik hipertansiyon ve bir (%1.42) hastada semptomatik hipotansiyon izlendi.
SONUÇ:
Dobutamin stres ekokardiyografi testinin ciddi komplikasyon oranı düșüktür. Uygulama sırasında olușan belirti ve yan etkiler testin sonlandırılması veya uygun medikal tedavi ile düzelir.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, Tanı, Tanısal testler, Dobutamin, İlaç toksisitesi, Stres


Symptoms, side effects and complications during the dobutamine stress echocardiography test

Ahmet Karakurt1, Yüksel Kaya1, Tolga Sinan Güvenç1, Mehmet Akbulut2
1Department Of Cardiology, Kafkas University School Of Medicine, Kars, Turkey
2Department Of Cardiology, Fırat University School Of Medicine, Elazığ, Turkey

AIM:
Exercise stress test is the most widely used test to diagnose and predict the outcome of the ischemic coronary artery disease. In case where the exercise stress tests are not suitable, pharmacological stress tests may be used. Dobutamine stress echocardiography test is one of the most commonly used tests in these circumstances. In this study, we aimed to investigate the symptoms, adverse events and complications observed during the dobutamine stress echocardiography test.
METHODS:
Male patients with a down-sloping or horizontal ST segment depression (≥1 mm) recorded in the inferior leads (DII, DIII and aVF) of the electrocardiogram were included. Dobutamine stress echocardiography test was performed until reaching the 85% of the targeted heart rate or occurrence of an adverse event. Symptoms, adverse events and complications during dobutamine stress echocardiography test were recorded.
RESULTS:
The mean age and the range of the age distributions of the 70 male participants were 52±9 and 35-73 years, respectively. Serious adverse events including death, ventricular fibrillation and myocardial infarction were not observed during the tests. Nonsustained and sustained ventricular tachycardia were observed in two (2.85%) and one (1.42%) of the cases, respectively. The most frequently observed symptoms were angina pectoris (17.14%), palpitation (11.42%), fl ushing (7.14%), headache (5.71%) and dizziness (2.85%). We observed symptomatic hypertension and hypotension in 5 (7.14%) and one case (1.42%), respectively.
CONCLUSION:
The rates of serious complications of dobutamine stress echocardiography test are low. The symptoms and adverse events observed during the test may be resolved with cessation of the test or appropriate medical treatment.

Keywords: Echocardiography, Diagnosis, Diagnostic Tests, Dobutamine, Drug Toxicity, Stress


Ahmet Karakurt, Yüksel Kaya, Tolga Sinan Güvenç, Mehmet Akbulut. Symptoms, side effects and complications during the dobutamine stress echocardiography test. Kafkas J Med Sci. 2013; 3(2): 68-73

Sorumlu Yazar: Ahmet Karakurt, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git