Cantrell Pentaloji Ve Fokomelia Birlikteliği Saptanan Olgunun Antenatal Tanısı [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2011; 1(3): 122-126 | DOI: 10.5505/kjms.2011.35220  

Cantrell Pentaloji Ve Fokomelia Birlikteliği Saptanan Olgunun Antenatal Tanısı

Melek Çiçek1, Kahraman Ülker1, Abdülaziz Gül1, Kemal Kösemehmetoğlu2, Bahattin Balcı3
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Kars
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kars

Cantrell pentalojisi; kısmi ya da tam ektopia kordis, supraumbilikal
karın ön duvar duvar defekti, konjenital kalp defektleri, sternum alt
ucu, perikardium ve ön diyafram defektleri birliktelikleri olan ve nadir
görülen bir sendromdur. Olgumuzda; gebeliğinin 20. haftasında
gastroșizis ön tanısıyla refere edilen bir gebenin fetüsünde Cantrell
pentalojisi ve sol üst ekstremitede fokomeli saptanmıștır. Tıbbi tahliye
sonrası yapılan post mortem incelemede tanı doğrulanmıștır.
Bizim bilgimize göre Cantrell Pentalojisi ile fokomeli birlikteliği olan
ilk olguyu sunuyoruz.
Anahtar kelimeler: Cantrell pentalojisi; fokomelia; pentaloji sendromu;
ektopik kalp; karın duvarı defekti; diyafram defekti; skolyoz

Anahtar Kelimeler: Cantrell pentalojisi, fokomelia, pentaloji sendromu, ektopik kalp, karın duvarı defekti, diyafram defekti, skolyoz


Antenatal Diagnosis Of A Case Of Pentalogy Of Cantrell Associated With Phocomelia

Melek Çiçek1, Kahraman Ülker1, Abdülaziz Gül1, Kemal Kösemehmetoğlu2, Bahattin Balcı3
1Department Of Obstetric And Gynecology, Kafkas University, Kars, Turkey
2Department Of Pathology, Kafkas University, Kars, Turkey
3Department Of Cardiology, Kafkas University, Kars, Turkey

Pentalogy of Cantrell is a rare congenital syndrome; described as
the association of partial or complete ectopia cordis, a supraumbilical
abdominal wall defect, congenital heart defects, defects in
the lower sternum, pericardium, and a defi ciency at the anterior
diaphragm. In this case, a woman at 20th week of her pregnancy
was referred to our clinic with the diagnosis of gastrochisis,
however diagnosed with a Cantrell pentalogy associated with a
phocomelia of the left upper extremity. Following the termination
of the pregnancy postmortem examination confi rmed the prenatal
diagnosis. To our knowledge, we present the fi rst case of Cantrell
Pentalogy associated with phocomelia.
Key words: Cantrell pentalogy; phocomelia; pentalogy syndrome; ectopia
cordis; abdominal wall defects; diaphram defect; pericardium defect;
scoliosis

Keywords: Cantrell pentalogy, phocomelia, pentalogy syndrome, ectopia cordis, Abdominal wall defects, diaphram defect, pericardium defect, scoliosis


Melek Çiçek, Kahraman Ülker, Abdülaziz Gül, Kemal Kösemehmetoğlu, Bahattin Balcı. Antenatal Diagnosis Of A Case Of Pentalogy Of Cantrell Associated With Phocomelia. Kafkas J Med Sci. 2011; 1(3): 122-126

Sorumlu Yazar: Melek Çiçek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git