Kafkas J Med Sci: 1 (3)
Cilt: 1  Sayı: 3 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Halosperm tekniği ile bakılan DNA fragmantasyon oranının IVF-ICSI sonuçları üzerine olan etkisi
The effect of DNA fragmantation rate measured by using Halosperm technique on IVF-ICSI outcomes
Mustafa Kara, Nurettin Türktekin, Turgut Aydın
doi: 10.5505/kjms.2011.39974  Sayfalar 92 - 96

TAM DERGI
2.
Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 2011; 1(3): 92-138.
Kafkas Journal of Medical Sciences 2011; 1(3): 92-138.
Bahattin Balcı
Sayfalar 92 - 138
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Koroner arter bypass grafti cerrahisine giden diyabetik hastalarda preoperatif sigara kullanılmasının postoperatif serebrovasküler olaylar üzerine etkisi
The effect of preoperative smoking on postoperative serebrovascular accidents in diabetic patients undergoing to coronary artery bypass graft surgery
Fatih Aygün
doi: 10.5505/kjms.2011.75047  Sayfalar 97 - 102

4.
Sigara içmek üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivitesini etkiliyor mu?
Does cigarette smoking effect the physical activity of the university students?
Ferhan Soyuer, Demet Ünalan, Ferhan Elmalı
doi: 10.5505/kjms.2011.58066  Sayfalar 103 - 108

5.
Sporcularda Sigaraya Bağlı Olușan Oksidatif Hasar Üzerine A ve E Vitaminlerinin Koruyucu Etkileri
Protective Effects of the Vitamines A and E on the Smoking Induced Oxidative Damage in Sportsmen
Nevzat Demirci, Ebru Beytut, Nadide Nabil Kamiloğlu
doi: 10.5505/kjms.2011.43531  Sayfalar 109 - 113

6.
Hastane içi kardiyak arrestler ve resüsitasyonlarındaki deneyimlerimiz
Our experiences with the in hospital cardiac arrests and their resuscitations
Hakan Oğuztürk, Muhammet Gökhan Turtay, Yusuf Kenan Tekin, Ediz Sarıhan
doi: 10.5505/kjms.2011.08108  Sayfalar 114 - 117

7.
Kırıkçı ve çıkıkçılar tarafından tedavi edilen hastaların özellikleri: Bir gözlemsel klinik çalışma
The characteristics of the patients treated by the bonesetters: An observational clinical study
Ertuğrul Allahverdi
doi: 10.5505/kjms.2011.54154  Sayfalar 118 - 121

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
8.
Cantrell Pentaloji Ve Fokomelia Birlikteliği Saptanan Olgunun Antenatal Tanısı
Antenatal Diagnosis Of A Case Of Pentalogy Of Cantrell Associated With Phocomelia
Melek Çiçek, Kahraman Ülker, Abdülaziz Gül, Kemal Kösemehmetoğlu, Bahattin Balcı
doi: 10.5505/kjms.2011.35220  Sayfalar 122 - 126

9.
Endüstriyel press makinesine sıkışmaya bağlı gelişen ön kol kompartman sendromu
Forearm Compartment syndrome due to trapping in an industrial press machine.
Kemal Gokkus, Murat Saylik, Ahmet Turan Aydin
doi: 10.5505/kjms.2011.02996  Sayfalar 127 - 129

10.
Multipl bölge tutulumu gösteren hidradenitis süppürativa olgusu
A case of hidradenitis suppurativa with multiple site involvements
Bahar Kandemir, Emel Türk Arıbaş, İbrahim Erayman, Ayşe Ulu
doi: 10.5505/kjms.2011.94840  Sayfalar 130 - 132

DERLEME
11.
Gebelikte elektrokonvülsif tedavi
Electroconvulsive therapy during pregnancy
Yüksel Kıvrak, Kahraman Ülker, Süleyman Gündüz, Mustafa Arı
doi: 10.5505/kjms.2011.29392  Sayfalar 133 - 138

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git