Halosperm tekniği ile bakılan DNA fragmantasyon oranının IVF-ICSI sonuçları üzerine olan etkisi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2011; 1(3): 92-96 | DOI: 10.5505/kjms.2011.39974  

Halosperm tekniği ile bakılan DNA fragmantasyon oranının IVF-ICSI sonuçları üzerine olan etkisi

Mustafa Kara1, Nurettin Türktekin2, Turgut Aydın2
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Yozgat
2Kayseri Tüp Bebek Merkezi, Kayseri

Amaç
Sperm DNA hasarı erkek infertilitesinin önemli bir sebebidir ve IVF’in bsonuçlarını etkiler. Bu çalışmada DNA fragmantasyon oranının IVF-ICSI sonuçları üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.
Yöntem
Toplam 15 hasta çalışmaya dahil edildi. Tedavi protokolünün antagonist ve uzun ortokol olmasına ve DNA fragmantasyonunun %30 v eüstünde ya da %30'un altında olmasına göre hastalar iki ayrı gruplama işlemi sonrası IVF-ICSI sonuçları değerlendirildi.
DNA fragmantasyonu halosperm tekniği ile hesaplandı
Bulgular
Karşılaştırma gruplarına göre çalışmada yer alan hastaların infertilite özellikleri benzerdi. Tedavi protokolüne göre kıyaslamada gruplar arası anlamlı farklılık izlenmedi (p>0,05). DNA fragmantasyon oranına göre kıyaslamada da tedavi sonuçları açısından farklılık izlenmedi (p>0,05). Fertilizasyon oranı % 29.7 olarak bulundu. Klinik gebelik oranı % 6.6 idi. Spermlerin ortalama DNA fragmantasyon oranı (DFO) 25.2 ± 13.6 idi.
Sonuç
Çalışmamız spermatozoadaki DNA fragmantasyon oranını IVF-ICSI sonuçları ile ilişkisiz bulsa da, daha büyük örneklemle yapılan prospektif randomize kontrollü çalışmaların daha aydınlatıcı olacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: ICSI, in vitro fertilizasyon, DNA fragmentasyon oranı, sperm, Halosperm tekniği, belirleme


The effect of DNA fragmantation rate measured by using Halosperm technique on IVF-ICSI outcomes

Mustafa Kara1, Nurettin Türktekin2, Turgut Aydın2
1Department Of Obstetrics And Gynecology, Bozok University School Of Medicine, Yozgat
2Kayseri Ivf Center, Kayseri

Aim
Damage in sperms DNA is an important cause of male infertility and effects the outcomes of in vitro fertilization. We aimed to study the influence of DNA fragmantation rate on IVF-ICSI outcomes.
Methods
A total of fifteen patients were included in the study. The patients were involved in a grouping process according to the treatment protocols of antagonize and long protocols, or according to the DNA fragmantation rate of 30% and more or less than 30%. The outcomes of the IVF-ICSI processes were evaluated by comparison of the groups. DNA framantation rates were demonstrated by using the halosperm technique.
Results
Infertility characteristics of the comparison groups were similar. The comparison according to the treatment protocols did not show significant differences between the outcomes of the treatments (p>0.05). In addition, comparison according to the spern DNA fragmantation rates also did not show significant differences between treatment outcomes (p>0.05). The total fertilization rate was 29.7% and the clinical pregnancy rate was 6.6 %. Mean DNA fragmantation rate of the sperms was 25.2 ± 13.6.
Conclusion: Although, our study could not demonstrate a correlation between the DNA fragmantation rates of the sperms and the IVF-ICSI outcomes, we think that future prospective randomized controlled trials with larger samples will be more enlightening.

Keywords: ICSI, In vitro fertilization, DNA fragmentation rate, Sperm, Halosperm technique, determination


Mustafa Kara, Nurettin Türktekin, Turgut Aydın. The effect of DNA fragmantation rate measured by using Halosperm technique on IVF-ICSI outcomes. Kafkas J Med Sci. 2011; 1(3): 92-96

Sorumlu Yazar: Mustafa Kara, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git