Multipl bölge tutulumu gösteren hidradenitis süppürativa olgusu [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2011; 1(3): 130-132 | DOI: 10.5505/kjms.2011.94840  

Multipl bölge tutulumu gösteren hidradenitis süppürativa olgusu

Bahar Kandemir, Emel Türk Arıbaş, İbrahim Erayman, Ayşe Ulu
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya

Hidradenitis süppürativa deri ve deri altı dokuyu tutan kronik seyirli,
relapslarla seyreden ve skatrisle sonlanmaya eğilimli bir hastalıktır.
Vücudun apokrin bez içeren bölgelerinde; daha çok aksiller,
inguinal ve anogenital bölgelerde ağrılı inflame lezyonlar ile karakterizedir.
Hastalığın kliniği değișkendir. Hafif olgular rekürren izole
nodüller șeklinde ortaya çıkabilirken ağır seyreden olgularda kronik
inflamasyon skar dokusu, fonksiyonel yetersizlik ve nadiren de squamöz
hücreli karsinoma sebep olabilir. Tedavi seçenekeleri topikal
ve sistemik antibiyotikler, oral retinoidler, cerrahi girișim, hormonal
tedavi ve immunsupressif tedaviyi içerir. Bu yazıda topikal ve
sistemik antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen 34 yașındaki erkek
hastada ortaya çıkan ve multipl tutulum gösteren bir hidradenitis
süppürativa olgusu sunulmuștur.
Anahtar kelimeler: apokrin bez; hidradenitis süppürativa; akne inversa;

Anahtar Kelimeler: Apokrin bez, Hidradenitis süppürativa, Akne inversa, Retinoid


A case of hidradenitis suppurativa with multiple site involvements

Bahar Kandemir, Emel Türk Arıbaş, İbrahim Erayman, Ayşe Ulu
Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Meram Faculty Of Medicine, Konya, Turkey

Hidradenitis suppurativa is a relapsing disease with a chronic
course, tends to terminate with scarring and involves the cutaneous
and subcutaneous tissue. It involves painful, infl amated nodules
of the apocrine gland bearing areas of the body most commonly
located at the axillary, inguinal and anogenital regions. The
disease has a variable clinical course. Mild cases may present as
recurrent isolated nodules, while in severe cases chronic infl ammation
may lead to scarring, functional impairment, and rarely to
squamous cell carcinoma. Treatment options include topical and
systemic antibiotics, oral retinoids, surgical excision, hormonal
therapies and immunosuppressant agents. In this paper a case
of a hidradenitis suppurativa in a 34 year old man with multiple
site involvements and resistance to topical and systemic antibiotic
therapy is reported.
Key words: apocrine glands; hidradenitis suppurativa; acne inversa;
retinoid

Keywords: Apocrine glands, Hidradenitis suppurativa, Acne inversa, Retinoid


Bahar Kandemir, Emel Türk Arıbaş, İbrahim Erayman, Ayşe Ulu. A case of hidradenitis suppurativa with multiple site involvements. Kafkas J Med Sci. 2011; 1(3): 130-132

Sorumlu Yazar: Bahar Kandemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git