Sporcularda Sigaraya Bağlı Olușan Oksidatif Hasar Üzerine A ve E Vitaminlerinin Koruyucu Etkileri [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2011; 1(3): 109-113 | DOI: 10.5505/kjms.2011.43531  

Sporcularda Sigaraya Bağlı Olușan Oksidatif Hasar Üzerine A ve E Vitaminlerinin Koruyucu Etkileri

Nevzat Demirci1, Ebru Beytut2, Nadide Nabil Kamiloğlu2
1Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Bölümü, Kars
2Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Kars

AMAÇ: Sigara günümüzün en önemli halk sağlığı problemlerinin başında gelmektedir, Sigara içimi sırasında çok sayıda serbest radikal ve reaktif oksijen ürünleri açığa çıkmaktadır. Bu çalışmada A ve E vitaminlerinin sigaraın oluşturduğu hasara karşı koruyucu etkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada aktif spor yapan 14 gönüllü sporcu yer aldı. Sporcular son bir yılda günde en az 10 sigara içen (Sigara içenler) ve hiç sigara içmeyenler (sigara içmeyen grup) olarak iki gruba ayrıldılar.
İki gruba da 3 hafta, haftada 3 gün, günde 2 saat antrenman programı uygulandı. Antrenmandan bir saat önce 200 mg dozda oral A ve E vitamini verildi. Serum malondialdehid, gulutatyon, A ve E vitaminleri düzeyleri ölçümü için antrenman programı başlangıcı ve sonunda kan örnekleri alındı.
Gruplara arası değişkenler, bağımsız değişkenler t testi ve grup içi değişkenler eşlenmiş t test ile karşılaştırıldılar.
BULGULAR: Gruplar arasında antrenman başlangıcı serum malandealdehid, glutatyon, A ve E vitamini düzeyleri açısından anlamlı farklılık izlenmedi (p>0.05). Ancak, grupların antrenman programı sonunda karşılaştırlması ve grup içi malondealdehit, glutatyon, vitamin A ve E başlangıç ve son değerleri karşılaştırılmaları anlamlı farklılıklar gösterdi (p<0,05).
SONUÇ: Sigara içmek lipit peroksidayon (malondealdehid) seviyelerini artırıken, glutatyon, vitamin A ve E seviyelerini azaltır. Sporcularda A ve e vitamini gibi antioksidan ajan desteği, sigaranın sebep olduğu oksidatif hücre hasarını önleyebilir.

Anahtar Kelimeler: Sigara içimi, Antrenman, Antioksidanlar, Oksidatif stress


Protective Effects of the Vitamines A and E on the Smoking Induced Oxidative Damage in Sportsmen

Nevzat Demirci1, Ebru Beytut2, Nadide Nabil Kamiloğlu2
1Department Of Physical Education, Faculty Of Education, University Of Kafkas, Kars
2Department Of Physiology, Faculty Of Veterinary Medicine, University Of Kafkas, Kars

OBJECTIVE: Nowadays, smoking is the leading public health issue. Many free radicals and reactive oxygen products are released during smoking. In this study we aimed to search for the protective effects of the vitamines A and E on the oxidative damage induced by smoking.
METHODS: The study included 14 volunteer active sportmen. Sportsmen were divided into two groups as smokers ( smoking at least 10 cigarettes daily for the last one year) and non-smokers.
Both groups were involved in a daily 2 hours training programme 3 times a week for three weeks. One hour before each training session, participants were administered an oral dose of 200 mg of the vitamines A and E. Blood samples were collected at the initial anf final stages of the trainning program collected to measure the serum levels of malondialdehyde, glutathione, and the vitamines A and E.
Inter group variables were compared by using independent t test and intra group variables were conpared by using paired t test.
RESULTS: The serum levels of malondialdehyde, glutathione, and the vitamines A and E did not show any significant difference between groups at the initial stage of the trainning pragram (p>0.05). However, the comparison of the groups at the end of the trainning program, and the comparison of the initial and final values of malondialdehyde, glutathione, and the vitamines A and E in both groups showed significant differences (p<0.05).
CONCLUSION: Smoking increases lipid peroxidation (malondialdehyde) levels and decreases levels of glutathione and the vitamines A and E. Supplementation of antioxidant agents such as the vitamines A and E in sportsmen may prevent against the oxidative cell damage caused by smoking.

Keywords: Cigarette smoking, Aerobic exercise, Antioxidants, oxidative stress


Nevzat Demirci, Ebru Beytut, Nadide Nabil Kamiloğlu. Protective Effects of the Vitamines A and E on the Smoking Induced Oxidative Damage in Sportsmen. Kafkas J Med Sci. 2011; 1(3): 109-113

Sorumlu Yazar: Nevzat Demirci, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git