Kırıkçı ve çıkıkçılar tarafından tedavi edilen hastaların özellikleri: Bir gözlemsel klinik çalışma [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2011; 1(3): 118-121 | DOI: 10.5505/kjms.2011.54154  

Kırıkçı ve çıkıkçılar tarafından tedavi edilen hastaların özellikleri: Bir gözlemsel klinik çalışma

Ertuğrul Allahverdi
Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Giresun

AMAÇ: Travma sonrası kırıkçı ve çıkıkçılara bașvuran hastaların
özelliklerini belirlemek.
YÖNTEM: Çalıșmada Temmuz 2009 ve Eylül 2010 tarihleri arasında,
daha önce kırıkçı ve çıkıkçılar tarafından tedavi edilen ya da girișime
maruz kalan 61 hasta yer aldı. Hastaların özelliklerinin kaydı için
araștırmacı tarafından geliștirilen bir bilgilendirme formu ve bu forma
eklenmiș daha önceden standardize edilmiș SF-36, Nötral Sıfır
Metodu, Vas Scala ve Nottingham Sağlık Profi li (NHP) skorlama
ölçekleri kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde frekans ve yüzdeler
kullanıldı. Grup içi farklılıkları belirlemek için X2 testi kullanıldı.
BULGULAR: Kırıkçı ve çıkıkçılar çoğunlukla gençler, çocuklar ve
kadınları tedavi etmektedirler. Kırıkçı ve çıkıkçılara genelde eğitim
düzeyi düșük bireyler (hasta ya da yakınları) bașvurmaktadır.
Hastanede sakat kalma korkusu (%52) en sık kırıkçı çıkıkçı tercih
sebebiydi. Kırıkçı ve çıkıkçı tedavileri sonrası yüksek oranda komplikasyon
ve komplikasyon gelișenlerde yüksek oranda fonksiyon
kaybı (%91) izlendi.
SONUÇ: Kırıkçı ve çıkıkçılara bașvurunun azalması, dolayısı ile
komplikasyon ve ișlev kayıplarının azalması için hem okullașma
oranın artması hem de halkın sağlık alanında bilgilendirilmesinin
yararlı olacağını düșünüyoruz.
Anahtar kelimeler: kırık, kapalı kırık, geleneksel tıp, görsel analog skala,
șarlatanlık

Anahtar Kelimeler: Kırık, kapalı kırık, Geleneksel tıp, Görsel analog skala, Şarlatanlık


The characteristics of the patients treated by the bonesetters: An observational clinical study

Ertuğrul Allahverdi
Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir State Hospital, Orthopedics And Traumatology Clinic

AIM: To determine the characteristics of the patients applying to
bone settlers following a traumatic injury.
METHODS: The study included 61 patients with a prior history of
an application to bonesetters following a traumatic injury, between
July 2009 and September 2010. An information form designed
by the researcher and standardized special forms including SF-
36, Neutral null method, Visual analogue Scale and Nottingham
Health Profi le were used to record the characteristics of the patients.
Frequencies and percentage values were used during the
analysis of the data. χ2 test was used to determine the intra group
variations.
RESULTS: Bonesetters treat mostly the children, young people
and the women. Generally, individuals (the relatives of the patients
or themselves) with low levels of education apply to bonesetters.
Fear of acquiring a permanent disability in the hospital was the
leading reason (52%) of bonesetter preference. Treatments provided
by the bonesetters caused high complication rates and
those complications caused high functional defect rates (91%).
CONCLUSION: Increase in schooling rates and more dense public
education about health services would be useful to decrease
the rate of applications to bonesetters which in turn would decrease
the complication and functional defect rates.
Key words: fracture; occult fracture; traditional medicine; visual analogue
scale; quackery

Keywords: Fracture, Occult fracture, Traditional medicine, Visual analogue scale, Quackery


Ertuğrul Allahverdi. The characteristics of the patients treated by the bonesetters: An observational clinical study. Kafkas J Med Sci. 2011; 1(3): 118-121

Sorumlu Yazar: Ertuğrul Allahverdi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git