Laparoskopik Sleeve Gastrektomi ve Roux-En-Y Gastrik Bypass Sonrası Kilo Verme ve Beslenme Parametrelerinin Ara Dönem Karşılaştırması [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2021; 11(3): 376-380 | DOI: 10.5505/kjms.2021.35762  

Laparoskopik Sleeve Gastrektomi ve Roux-En-Y Gastrik Bypass Sonrası Kilo Verme ve Beslenme Parametrelerinin Ara Dönem Karşılaştırması

Hasan Cantay1, Mehmet Fatih Erol2, Hacı Murat Çaycı2, Umut Eren Erdoğdu2, Evren Dilektaşlı2, Gözde Doğan2, Yurdakul Deniz Fırat2, Deniz Tihan2, Hüseyin Ayhan Kayaoğlu2
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kars Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bursa Türkiye

Amaç: Obezite tedavisinde sleeve gastrektomide restriktif, Roux- En-Y Gastrik Bypass yönteminde ise malabsorbtif etkiler ön plandadır. Çalışmamızda LSG ve LRYGB grubundaki hastalarımızın preoperatif ve postoperatif dönemdeki kilo ve nutrisyonel parametrelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: 2012–2017 yılları arasında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel cerrahi kliniğinde morbid obezite (Body Mass Index-BMI ≥40 kg/m2) nedeniyle, bariatrik cerrahi uygulanan ve altı aylık takip dönemini tamamlayan toplam 110 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar uygulanan yönteme göre iki gruba ayrıldı (LSG ve LRYGB). LSG grubunda 65, LRYGB grubunda 45 hasta yer aldı. Gruplarda yer alan hastaların demografik özellikleri, preoperatif ve postoperatif dönemdeki kilo, BMI, demir ve demir bağlama kapasitesi, ferritin, vitamin B12, folik asit, hemoglobin, 25-hidroksi vitamin D ve MCV düzeyleri kaydedilip karşılaştırıldı.
Bulgular: Gruplar arasında hastaların ameliyat öncesi ve sonrası kilo ve BMI değerleri ve ameliyat sonrası 6. ayda kaybedilen kg değerleri açısından anlamlı fark bulunamadı (p>0,05). Ameliyat öncesi bütün parametreler her iki ameliyat grubu arasında benzerken, ameliyat sonrası 6. ayda LRYGB grubunda serum demir ve MCV değerlerindeki düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu (sırasıyla, p=0,014, p=0,031).
Sonuç: Sonuç olarak, erken dönem sonuçları itibari ile LSG ve LRYGB ameliyatları benzer sonuçlara ve başarı oranlarına sahip etkili cerrahi metodlar olarak kabul edilebilir. Bariatrik cerrahi sonrası gastrik bypass uygulanan hastalarda erken dönemde demir eksikliği ve buna bağlı semptomlar sleeve gastrektomiye göre daha sık görülebilir.

Anahtar Kelimeler: sleeve gastrektomi, gastrik bypass, laparoskopi, bariatrik cerrahi; kilo kaybı; vitamin eksikliği


Mid-term Comparison of Weight Loss and Nutritional Parameters After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy and Roux-En-Y Gastric Bypass

Hasan Cantay1, Mehmet Fatih Erol2, Hacı Murat Çaycı2, Umut Eren Erdoğdu2, Evren Dilektaşlı2, Gözde Doğan2, Yurdakul Deniz Fırat2, Deniz Tihan2, Hüseyin Ayhan Kayaoğlu2
1Department of General Surgery, Kafkas University School of Medicine, Kars, Turkey
2Department of General Surgery, The University of Health Sciences Bursa Yuksek Ihtisas Research and Training Hospital Bursa, Turkey

Aim: In treating obesity, the restrictive effects of laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) and malabsorptive effects of laparoscopic Roux-En-Y Gastric Bypass (LRYGB) are two distinct outcomes responsible for excess weight loss.
Material and Method: The data of 110 patients who underwent bariatric surgery for morbid obesity (Body Mass Index-BMI ≥40 kg/m2) in our hospital between 2012 and 2017 and completed the 6-month follow-up period were retrospectively evaluated. According to the surgical procedure (LSG and LRYGB), the patients were divided into two groups, with 65 patients in the LSG group and 45 in the LRYGB group. The demographic characteristics of the patients in both groups, preoperative and postoperative weight, BMI, iron, and iron-binding capacity, ferritin, vitamin B12, folic acid, hemoglobin, 25-hydroxy vitamin D, and MCV levels were compared.
Results: There was no significant difference between the groups regarding preoperative and postoperative weight or BMI values and weight loss values at the 6th postoperative month (p>0.05). While all preoperative parameters were similar between the two operation groups, a decrease in serum iron and MCV values in the LRYGB group at the 6th postoperative month was statistically significant (p=0.014, p=0.031, respectively).
Conclusion: LSG and LRYGB operations can be accepted as effective surgical methods with similar mid-term results and success rates. Iron deficiency and related blood count changes can be seen more frequently in gastric bypass patients than those undergoing sleeve gastrectomy.

Keywords: sleeve gastrectomy, gastric bypass, laparoscopy, bariatric surgery; weight loss; vitamin deficiency


Hasan Cantay, Mehmet Fatih Erol, Hacı Murat Çaycı, Umut Eren Erdoğdu, Evren Dilektaşlı, Gözde Doğan, Yurdakul Deniz Fırat, Deniz Tihan, Hüseyin Ayhan Kayaoğlu. Mid-term Comparison of Weight Loss and Nutritional Parameters After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy and Roux-En-Y Gastric Bypass. Kafkas J Med Sci. 2021; 11(3): 376-380

Sorumlu Yazar: Hasan Cantay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git