Kafkas J Med Sci: 11 (3)
Cilt: 11  Sayı: 3 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
1.
Tam Dergi
Full Issue

Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Tek Merkez Deneyimi: Feokromasitoma Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
Single Center Experience: Retrospective Evaluation of Pheochromocytoma Cases
Murat Çalapkulu, Muhammed Erkam Sencar, İlknur Öztürk Ünsal, Davut Sakız, Mustafa Özbek, Erman Çakal
doi: 10.5505/kjms.2021.79027  Sayfalar 353 - 359

3.
Gestasyonel Diabetes Mellitusta Serum İrisin Düzeyinin Araştırılması
Investigation of the Level of Serum Irisin in Patients With Gestational Diabetes Mellitus
Gülcan Kahraman, Mustafa Kahraman, Mesut Oterkus
doi: 10.5505/kjms.2021.97947  Sayfalar 360 - 364

4.
Omurga Cerrahisinde Elektrokoter Bıçağı kullanımına bağlı İdrar Kesesi Distansiyonu: İlk Deneysel Çalışma
Bladder Distention due to Electrocautery Knife Use in Spine Surgery: The First Experimental Study
Mehmet Kürşat Karadağ, Ahmet Yardım, Aslıhan Alpaslan, Mehmet Dumlu Aydın
doi: 10.5505/kjms.2021.96630  Sayfalar 365 - 368

5.
Üçüncü Basamak Bir Hastanede Covid-19 Pandemisinin Travmatik ve Travmatik Olmayan Ortopedik Hastalıklara Etkisi: Tanımlayıcı Kesitsel Çalışma
The Effect of the Covid-19 Pandemic on Traumatic and Non-traumatic Orthopedic Practice in a Tertiary Care Center: A Descriptive Cross-Sectional Study
Serdar Toy, Oktay Polat, Hakan Ozbay
doi: 10.5505/kjms.2021.88557  Sayfalar 369 - 375

6.
Laparoskopik Sleeve Gastrektomi ve Roux-En-Y Gastrik Bypass Sonrası Kilo Verme ve Beslenme Parametrelerinin Ara Dönem Karşılaştırması
Mid-term Comparison of Weight Loss and Nutritional Parameters After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy and Roux-En-Y Gastric Bypass
Hasan Cantay, Mehmet Fatih Erol, Hacı Murat Çaycı, Umut Eren Erdoğdu, Evren Dilektaşlı, Gözde Doğan, Yurdakul Deniz Fırat, Deniz Tihan, Hüseyin Ayhan Kayaoğlu
doi: 10.5505/kjms.2021.35762  Sayfalar 376 - 380

7.
Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürünü ve İş Doyumunu Etkileyen Faktörler: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Factors Affecting Nurses’ Patient Safety Culture and Job Satisfaction: A Comparative Study
Kader Öztürk, Arzu Karabağ Aydın
doi: 10.5505/kjms.2021.99897  Sayfalar 381 - 389

8.
Plasenta Akreta Spektrumuna Bağlı Olarak Sezaryen Histerektomi Uygulanan Hastaların Postoperatif Mesane Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Postoperative Bladder Functions of Patients Who Underwent Cesarean Hysterectomy Due to Placenta Accreta Spectrum
Ülkü Ayşe Türker, Engin Korkmazer
doi: 10.5505/kjms.2021.69370  Sayfalar 390 - 397

9.
Kararsız Angina Pektorisli Hastalarda Ciddiyetin Yeni Bir Belirteci Olarak Trombosit Lenfosit Oranı: Randomize Kontrollü Çift Kör Çalışma
The Platelet-Lymphocyte Ratio As a Novel Predictor of Severity in Patients With Unstable Angina Pectoris: Randomized Control Double-Blind Study
Mustafa Bolatkale, Ahmet Çağdaş Acara
doi: 10.5505/kjms.2021.66674  Sayfalar 398 - 403

10.
Safen Ven Greft Hastalığı ile Trigliserit Glukoz İndeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship Between Saphenous Vein Graft Disease and Triglyceride Glucose Index
Armağan Acele, Özge Özcan Abacıoğlu
doi: 10.5505/kjms.2021.65624  Sayfalar 404 - 409

11.
Streptozotosin ile İndüklenen Diyabetik Sıçanlarda Sinapik Asidin Hepatoprotektif Etkileri
Hepatoprotective Effects of Sinapic Acid in the Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
Fikret Altındağ
doi: 10.5505/kjms.2021.19794  Sayfalar 410 - 416

12.
Acil Servise Başvuran ST Segment Elevasyonlu Miyokart İnfaktüslü Hastaların Primer Perkütan Koroner Girişime Ulaşma Sürelerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Time to Reach Primary Percutaneous Coronary Intervention in Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Presenting to the Emergency Department
Aylin Erkek, Huseyin Cahit Halhalli, Emrah Celik, Sedat Avcı
doi: 10.5505/kjms.2021.92593  Sayfalar 417 - 424

DERLEME
13.
Covid-19 Enfeksiyonuna Biyofiziksel Genel Bakış
Biophysical Overview of Covid-19 Infection
Denizhan Karis, Damla Anbarlı Metin, Feride Fulya Ercan Coşkun, Aylin Köseler
doi: 10.5505/kjms.2021.69783  Sayfalar 425 - 428

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git