Covid-19 Enfeksiyonuna Biyofiziksel Genel Bakış [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2021; 11(3): 425-428 | DOI: 10.5505/kjms.2021.69783  

Covid-19 Enfeksiyonuna Biyofiziksel Genel Bakış

Denizhan Karis1, Damla Anbarlı Metin2, Feride Fulya Ercan Coşkun3, Aylin Köseler4
1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul
2Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalı, Karabük
3Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi, İzmir
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) enfeksiyonu, 11 Mart 2020 tarihinde DSÖ tarafından küresel bir pandemi ilan edilmiştir. Koronavirüs hastalığı (COVID-19), SARS-CoV-2’nin neden olduğu bulaşıcı hastalıktır. Damlacık yoluyla kişiden kişiye bulaşan SARS-CoV-2 enfeksiyonu, hastaların %70’inde asemptomatik olarak görülmektedir. Semptomatik hastalarda ise viral üst solunum yolu enfeksiyonundan pnömoni, sepsis, septik şok ve hatta akut solunum sıkıntısı sendromuna (ARDS) kadar değişen ciddi klinik durumlarla seyredebilmektedir. COVID-19’un epidemiyolojik ve klinik özellikleri üzerine yapılan çalışmalarda, bu hastalarının hafif veya şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu semptomları geliştirebileceğini gösterilmiştir. Hafif semptomları olan olgularda ateş, kuru öksürük, yorgunluk gibi üst solunum yolu semptomları gelişebilir ve anormal göğüs BT bulguları da olabilir. Farklı çalışma raporlarına göre, şiddetli semptomları olan vakalarda nefes darlığı, ishal, şiddetli pnömoni, ARDS veya çoklu organ yetmezliği gelişmekte ve ölüm oranları %4,3 ile %15 arasında değişmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, hemreoloji, solunum sistemi, vücut sıvıları; oksidatif stres; sedanter yaşam


Biophysical Overview of Covid-19 Infection

Denizhan Karis1, Damla Anbarlı Metin2, Feride Fulya Ercan Coşkun3, Aylin Köseler4
1Department of Biophysics, Faculty of Medicine, Istinye University, Istanbul
2Department of Emergency, Faculty of Medicine, Karabuk University, Karabuk
3Department of Emergency, Cigili Education and Research Hospital, Faculty of Medicine, Bakircay University, Izmir
4Department of Biophysics, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection was declared a global pandemic by WHO on March 11, 2020. Coronavirus disease (COVID-19) is the infectious disease caused by SARS-CoV-2. It is transmitted from person to person through droplets, progresses asymptomatically in 70% of the sufferers, while it may manifest itself in severe clinical conditions, ranging from viral upper respiratory tract infection to pneumonia, sepsis, septic shock, and even acute respiratory distress syndrome (ARDS), in symptomatic patients. Studies on the epidemiological and clinical features of COVID-19 have shown that these patients can develop symptoms of mild or severe acute respiratory infection. In cases with mild symptoms, upper respiratory tract symptoms such as fever, dry cough, and fatigue may develop, and abnormal chest CT findings may also be present. In cases with severe symptoms, dyspnea, diarrhea, severe pneumonia, ARDS or multiple organ failure develop, and mortality rates vary between 4.3% and 15% according to different study reports.

Keywords: COVID-19, hemorheology, respiratory system, body fluids; oxidative stress; sedantary life


Denizhan Karis, Damla Anbarlı Metin, Feride Fulya Ercan Coşkun, Aylin Köseler. Biophysical Overview of Covid-19 Infection. Kafkas J Med Sci. 2021; 11(3): 425-428

Sorumlu Yazar: Aylin Köseler, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git