Üçüncü Basamak Bir Hastanede Covid-19 Pandemisinin Travmatik ve Travmatik Olmayan Ortopedik Hastalıklara Etkisi: Tanımlayıcı Kesitsel Çalışma [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2021; 11(3): 369-375 | DOI: 10.5505/kjms.2021.88557  

Üçüncü Basamak Bir Hastanede Covid-19 Pandemisinin Travmatik ve Travmatik Olmayan Ortopedik Hastalıklara Etkisi: Tanımlayıcı Kesitsel Çalışma

Serdar Toy, Oktay Polat, Hakan Ozbay
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ağrı, Türkiye

Amaç: Coronavirüs (COVID-19), 2019 yılında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıktı. Türkiye’nin farklı demografik yapıları nedeniyle farklı bölge ve şehirlerde farklı önlemler alındı. Bu çalışmada, pandemi sırasında Türkiye’nin kırsal bir bölgesinde ortopedik travma geçirmiş ve travma geçirmemiş vakaların epidemiyolojik prevalansı değerlendirildi.
Materyal ve Metot: Bu geriye dönük kohort çalışmasında Eylül 2019 ile Aralık 2020 tarihleri arasında ortopedi ve travmatoloji kliniğine başvuran 15452 hasta değerlendirildi. Kliniğe başvuru tarihlerine göre hastalar pre-covid ve covid gruplarına ayrıldı. Hastaların yaş, cinsiyet ve kırık tipleri kaydedildi.
Bulgular: Pre-covid döneminde 741 (%4,8) hasta ortopedik travma nedeniyle kliniğimize başvurmuştu. Buna karşılık 816 (%5,3) hasta covid döneminde aynı sorunlardan dolayı kliniğimize başvurmuştu. Gruplar arasında cinsiyet (p<0,001), yaş grupları (p<0,001) ve ortopedik travma varlığı (p<0,001) açısından istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi.
Sonuç: Kırsal kesimde Covid-19 salgını sırasında yaşanan ortopedik travma sayısı bir önceki döneme göre artış göstermiştir. Buna rağmen covid-19 pandemisi sırasında polikliniğe başvuran travmatik olmayan vakalarda azalma gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, kırık, ortopedi, pandemi


The Effect of the Covid-19 Pandemic on Traumatic and Non-traumatic Orthopedic Practice in a Tertiary Care Center: A Descriptive Cross-Sectional Study

Serdar Toy, Oktay Polat, Hakan Ozbay
Department of Orthopedics and Traumatology, Ağrı Training and Research Hospital, Ağrı, Turkey

Aim: Coronavirus (COVID-19) has emerged from Wuhan City, China, in 2019. Different precautions were taken in different territories and cities because of the diverse demographic structures of Turkey. In this study, the epidemiological prevalence of orthopedic traumatized and non-traumatized cases was assessed in a rural region of Turkey during the pandemic.
Material and Method: Between September 2019 and December 2020, 15452 patients were admitted to the clinic of orthopedics and traumatology with trauma, were evaluated in this retrospective cohort study. According to the dates of admission to the clinic, the patients were divided into pre-covid and covid groups. Age, gender, and fracture types of patients were recorded.
Results: 741 (4.8%) patients were admitted to our clinic due to orthopedic trauma in the pre-covid period. In comparison, 816 (5.3%) patients were admitted to our clinic due to the same problems in the covid period. There were statistically significant differences between groups in terms of gender (p<0.001), age groups (p<0.001), and the presence of orthopedic trauma (p<0.001).
Conclusion: In rural areas, during the Covid-19 outbreak, the number of orthopedic trauma experienced increased compared to the previous period. Despite this, a decrease was observed in non-traumatic cases presenting to the outpatient clinic during the Covid-19 pandemic.

Keywords: COVID-19, fracture, orthopedics, pandemic


Serdar Toy, Oktay Polat, Hakan Ozbay. The Effect of the Covid-19 Pandemic on Traumatic and Non-traumatic Orthopedic Practice in a Tertiary Care Center: A Descriptive Cross-Sectional Study. Kafkas J Med Sci. 2021; 11(3): 369-375

Sorumlu Yazar: Serdar Toy, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git