Helicobacter Pylori: Patofizyoloji, Sıklık, Risk Faktörleri, Tanı ve Tedavi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2018; 8(1): 105-123 | DOI: 10.5505/kjms.2016.37431  

Helicobacter Pylori: Patofizyoloji, Sıklık, Risk Faktörleri, Tanı ve Tedavi

Volkan Karakuş1, Özcan Dere2, Yelda Dere3, Erdal Kurtoğlu4
1Hematoloji Kliniği, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Muğla, Türkiye
2Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Muğla, Türkiye
3Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Muğla, Türkiye
4Hematoloji Kliniği, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya, Türkiye

Helicobacter pylori (H pylori) populasyonun %50'sinden fazla görülen ve gastrik mukozaya yerleşen spiral şekilli, flajelli, mikroaerofilik, gram (-) bir basildir. Dünya genelinde en yükseği gelişmekte olan ülkelerde bildirilen değişken bir görülme sıklığına sahiptir. Risk faktörleri ile ilgili çalışmalar özellikle sosyoekonomik faktörler üzerinde durmaktadır. İnsanlarda gastrit ve ülser ile ilişkisi net olarak kanıtlanmıştır. Enfeksiyon çocukluk çağında sıklıkla oral yolla bulaşmaktadır. Üre nefes testi, dışkı antijen testi, antikor tayini, endoskopi, histolojik inceleme, üreaz testi ve kültür tanıda kullanılan yöntemlerdendir. Antibiyoterapi ve antiasitler tek başına yeterli olmadığından birlikte kullanımları tercih edilmektedir. N-asetilsistein gibi mukolitik bir ajan ile H pylori tabakasının ortadan kaldırılması da tedavi öncesinde etkili olabilmektedir. Lactobacillus, Saccharomyces, Bifidobacterium ve Bifidobacterium clausii gibi probiyotik suşların eklenmesi de diğer bir tedavi yaklaşımıdır. İlk tercih tedaviler yetersiz kaldığında farklı antibiyotikleri içeren ikinci adım tedavilere gerek duyulabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, gastrit, antibiyotik, tanı, tedavi


Helicobacter Pylori: Pathophysiology, Prevalence, Risk Factors, Diagnosis and Treatment

Volkan Karakuş1, Özcan Dere2, Yelda Dere3, Erdal Kurtoğlu4
1Department of Hematology, Mugla Sıtkı Kocman University Training and Research Hospital, Mugla 48000, Turkey
2Department of Surgery, Mugla Sıtkı Kocman University Faculty of Medicine, Mugla 48000, Turkey
3Department of Pathology, Mugla Sıtkı Kocman University Faculty of Medicine, Mugla 48000, Turkey
4Department of Hematology, Antalya Training and Research Hospital, Antalya 07070,Turkey

Helicobacter pylori (H pylori) is a spiralshaped, flagellated, micro- aerophilic gram-negative bacillus that colonizes the gastric mucosa of more than 50% of the human population. There are different findings for the prevalence of H pylori across the world with the highest prevalence in developing countries. Most of the reports on risk factors focused on socioeconomic indicators. Its relationship with gastritis and peptic ulcer in humans was proven. The infection is transmitted within the family in childhood, likely by oral transmission. Urea breath test, stool antigen test, antibody detection, endoscopy, histology, urease test, and culture are used for the diagnosis. Antibiotics and antiacidics are not sufficient alone, therefore combination treatment is preferred. Pretreatment with N-acetylcysteine as a mucolytic agent to destroy the biofilm of H pylori is effective. The addition of probiotics such as Lactobacillus spp., Saccharomyces spp., Bifidobacterium spp., and Bifidobacterium clausii as an adjunctive agent is another approach. If the first-line therapy fails, the second-line options should include different antibiotics.

Keywords: Helicobacter pylori, gastritis, antibiotics, diagnosis, treatment


Volkan Karakuş, Özcan Dere, Yelda Dere, Erdal Kurtoğlu. Helicobacter Pylori: Pathophysiology, Prevalence, Risk Factors, Diagnosis and Treatment. Kafkas J Med Sci. 2018; 8(1): 105-123

Sorumlu Yazar: Volkan Karakuş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git