Kafkas J Med Sci: 8 (1)
Cilt: 8  Ek: 1 - 0
Özetleri Göster | << Geri
TAM DERGI
1.
Tam Dergi
Full issue

Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeyleri Ve Bunun Depresyon, Anksiyete ve Demografik, Sosyo-Kültürel Özelliklerle İlişkisi
The Social Anxiety Levels of Unıversity Students and Their Relationship With Depression, Anxiety And Demographic And Socio-Cultural Characteristics
Demet Ünalan, Ferhan Soyuer, Mustafa Baştürk, Ferhan Elmalı
doi: 10.5505/kjms.2017.05900  Sayfalar 1 - 12

3.
Gastrointestinal Poliplerin Boyutları, Lokalizasyonu ve Histopatolojik Tiplerine Göre Değerlendirilmesi; Bir Yıllık Periyod
Evaluation of Gastrointestinal Polyps According to Their Size, Localization and Histopathologic Types; Annual Period
Havva Erdem
doi: 10.5505/kjms.2017.07269  Sayfalar 13 - 21

4.
Ön Çapraz Bağ ve Menisküslerin Değerlendirilmesinde Dört Yıllık MRG ve Artroskopi Sonuçlarımızın Karşılaştırılması
Comparision of The Four Years MRI and Arthroscopy Results of Anterior Cruciate Ligament and Meniscus Assesments
Kudret Cem Karayol, Ali Bilge, Sunay Sibel Karayol
doi: 10.5505/kjms.2017.60565  Sayfalar 22 - 27

5.
Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Kullanılan Üç Farklı Femoral Tespit Yönteminin, Klinik Sonuçlar Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparision of Clinical Results between Three Different Fixation Method of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
Barış Yılmaz, Cem Çopuroğlu, Mert Özcan, Mert Çiftdemir, Erdi İmre, Nurettin Heybeli
doi: 10.5505/kjms.2017.71677  Sayfalar 28 - 35

6.
Total Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi
Hypocalcemia Following Total Thyroidectomy
Fatih Çiftci
doi: 10.5505/kjms.2017.82542  Sayfalar 36 - 44

7.
Sezaryen Sırasında Saptanan Adneksiyel Kitlelerin Yönetimi
Management of Adnexal Masses Encountered at Cesarean Section
Berna Aslan Çetin, Pınar Kadiroğulları, Nadiye Köroğlu, Pınar Yalçın Bahat, Aysu Akça, Gökçe Turan
doi: 10.5505/kjms.2017.85057  Sayfalar 45 - 51

8.
Kars İli Özefagus Endoskopik Biyopsi Sonuçları
Esophagus Endoscopic Biopsy Results of Kars
Yasemen Adalı, Hüseyin Avni Eroğlu, Gülname Fındık Güvendi
doi: 10.5505/kjms.2017.86648  Sayfalar 52 - 58

9.
Epilepsili Hastalarda Uyku Bozuklukları ve Bunun Yaşam Kalitesine Etkisi
Sleep Disturbances in Patient with Epilepsy and its Effect on the Quality of Life
Şadiye Gümüşyayla, Gönül Vural
doi: 10.5505/kjms.2017.93824  Sayfalar 59 - 69

10.
Kars Yöresi Alt Gastrointestinal Endoskopik Biyopsi Sonuçları
Lower Gastrointestinal Endoscopic Biopsy Results of Kars Region
Gülname Fındık Güvendi, Hüseyin Avni Eroğlu, Yasemen Adalı
doi: 10.5505/kjms.2017.95866  Sayfalar 70 - 79

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
11.
Ağır Akciğer Hasarına Yol Açan Transtorasik Ateşli Silah Yaralanması
Transthoracic Firearm Injury Causing Massive Pulmonary Destruction
Hamit Serdar Başbuğ, Hakan Göçer, Kanat Özışık
doi: 10.5505/kjms.2017.05945  Sayfalar 80 - 85

12.
Eritroderma ile prezente olan ağır, akut allerjik kontakt dermatit olgusu
Severe Acute Allergic Contact Dermatitis Presenting as Erythroderma: A Case Report
Burçin Beken, Mehtap Yazıcıoğlu, Ayşegül Örencik, Özlem Kaya
doi: 10.5505/kjms.2017.16056  Sayfalar 86 - 90

13.
Diaper Dermatit Nedeniyle Steroid Kullanımına Bağlı Gelişen Cushing Sendromu: Olgu Sunumu
Cushing’s syndrome caused by topical steroid for treatment of diaper dermatitis: case report
Sefer Üstebay, Döndü Ülker Üstebay
doi: 10.5505/kjms.2017.64935  Sayfalar 91 - 94

14.
Genç Bir Hastada Dev Rinolit Olgusu
A Giant Rhinolith in a Young Patient
Murat Yaşar, Muhammed Sedat Sakat, Korhan Kılıç
doi: 10.5505/kjms.2017.73604  Sayfalar 95 - 98

15.
Primer Kranial Kist Hidatik Plejinin Nadir Nedeni: Olgu Sunumu ve iteratrn Gözden Geçirilmesi
Primary Cranial Hydatid Cyst Uncommon Cause of Plegia: A Case Report with Literature Review
İdiris Altun, Kasım Zafer Yüksel
doi: 10.5505/kjms.2017.98704  Sayfalar 99 - 104

DERLEME
16.
Helicobacter Pylori: Patofizyoloji, Sıklık, Risk Faktörleri, Tanı ve Tedavi
Helicobacter Pylori: Pathophysiology, Prevalence, Risk Factors, Diagnosis and Treatment
Volkan Karakuş, Özcan Dere, Yelda Dere, Erdal Kurtoğlu
doi: 10.5505/kjms.2016.37431  Sayfalar 105 - 123

17.
Kadın Cinselliği Üzerine Gebeliğin Etkileri
Effects of Pregnancy on Women Sexualty
Özlem Karabulutlu
doi: 10.5505/kjms.2017.52533  Sayfalar 124 - 132

18.
Osteoartrit
Osteoarthritis
Ali Bilge, Ragıp Gökhan Ulusoy, Sefer Üstebay, Ömür Öztürk
doi: 10.5505/kjms.2016.82653  Sayfalar 133 - 142

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git