Epilepsili Hastalarda Uyku Bozuklukları ve Bunun Yaşam Kalitesine Etkisi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2018; 8(1): 59-69 | DOI: 10.5505/kjms.2017.93824  

Epilepsili Hastalarda Uyku Bozuklukları ve Bunun Yaşam Kalitesine Etkisi

Şadiye Gümüşyayla, Gönül Vural
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Epilepsili hastalarda yaşam ve uyku kalitesi pek çok faktörden etkilenmektedir. Bu hasta grubunda yaşam kalitesinde etkili faktörlerin tespit edilip düzeltilmesi, hastalığın sonuçlarını olumluya çevirmede yararlıdır. Bu çalışmada epilepsili hastalarda uyku bozuklukları ve bu bozuklukların yaşam kalitesi üzerine etkisi araştırıldı.
Materyal ve Metot: Çalışmaya 43 epilepsi hastası ve 29 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Çalışmaya katılan tüm bireylere nöroloji uzmanı denetiminde Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Pittsburgh Uyku Bozuklukları İndeksi (PUKİ), Hamilton Anksiyete Ölçeği (HAÖ), Berlin Uyku Anketi (BUA), Epworth Uykululuk Ölçeği (EUÖ), Stanford Uykululuk Ölçeği (SUÖ) uygulanırken, epilepsili hastalara ek olarak Epilepside Yaşam Kalitesi31 Ölçeği (EYKÖ-31) de uygulandı. Epilepsili hastalarda ölçeklerden alınan puanlar, sağlıklı kontrollerin ölçeklerden aldıkları puanlarla ve epilepsili hastalarda EYKÖ-31 puanları diğer ölçeklerden alınan puanlarla kıyaslandı.
Bulgular: Epilepsili hastalarda EUÖ, BUA ve HA֒den alınan puanlar, sağlıklı kontrollerin puanlarına göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Epilepsili hastalarda EYKÖ-31 puanları ile SUÖ, PUKİ, BDÖ ve EUÖ puanları arasında doğrusal, orta güçlükte ve negatif yönlü, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Sonuç: Epilepside aşırı gün içi uykululuk, uykuda apne riski ve anksiyete bozukluğu sıktır. Epilepsili hastalarda kötü uyku kalitesi, aşırı gün içi uykululuk ve depresyon yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bu hasta grubunda uyku bozukluklarının erken teşhis ve tedavisi yaşam kalitesini olumluya çevirmede etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Uyku bozuklukları, yaşam kalitesi


Sleep Disturbances in Patient with Epilepsy and its Effect on the Quality of Life

Şadiye Gümüşyayla, Gönül Vural
Department of Neurology, Ankara Yildirim Beyazit University, Faculty of Medicine, Ankara

Aim: Quality of life andsleepareinfluencedbymanyfactors in patientswithepilepsy. It is benefical to identify and resolve the factors that affect the quality of life for converting the results of the disease into positive. We investigated sleep disorders and the effect of these disorders on the quality of life in patient with epilepsy.
Material and Method: 43 patient with epilepsy and 29 healthy volunteers were included in the study. The Beck Depression Scale (BDS), the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), the Hamilton Anxiety Scale (HAS), the Berlin Sleep Questionnaire (BSQ), the Epworth Sleepiness Scale (ESS) and Stanford Sleepiness Scale (SSS) were administered to all the participants in the study under the supervision of neurology specialist, Quality of life in Epilepsy (QOLIE-31) was also applied in patient with epilepsy. Scores from scales in patient with epilepsy were compared to scores from healthy volunteers’s scores and scores of scales that obtained patient with epilepsy compared to scores of QOLIE-31 form.
Results: The scores of the ESS, BSQ and HAS in patient with epilepsy were significantly higher than the scores of the healthy controls. There was a linear, moderate, negative and statistically significant relationship between QOLIE-31 scores and SSS, PSQI, BDS and ESS scores in patient with epilepsy.
Conclusion: Excessive daytime sleepiness, sleep apnea and anxiety disorder is common in epilepsy. Poor sleep quality, excessive daytime sleepiness and depression negatively affect quality of life in patient with epilepsy. Early diagnosis and treatment of sleep disorders in this group of patients is influential in converting the quality of life into positive.

Keywords: Epilepsy, sleepdisturbance, quality of life


Şadiye Gümüşyayla, Gönül Vural. Sleep Disturbances in Patient with Epilepsy and its Effect on the Quality of Life. Kafkas J Med Sci. 2018; 8(1): 59-69

Sorumlu Yazar: Şadiye Gümüşyayla, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git