Ön Çapraz Bağ ve Menisküslerin Değerlendirilmesinde Dört Yıllık MRG ve Artroskopi Sonuçlarımızın Karşılaştırılması [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2018; 8(1): 22-27 | DOI: 10.5505/kjms.2017.60565  

Ön Çapraz Bağ ve Menisküslerin Değerlendirilmesinde Dört Yıllık MRG ve Artroskopi Sonuçlarımızın Karşılaştırılması

Kudret Cem Karayol1, Ali Bilge2, Sunay Sibel Karayol3
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kars
2Kafkas Üniveritesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Kars
3Kafkas Üniveritesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Kars

Amaç: Menisküs ve ligamentöz lezyonların tanısında fizik muayene ve manyetik rezonans(MR) görüntüleme sıklıkla, diz artroskopisi ise bazen kullanılmaktadır. Bu çalışmada MR görüntüleme ve diz artroskopi sonuçlarını retrospektif olarak karşılaştırılması amaçlandı. Fizik muayene sonrası yapılan MR incelemenin tanısal artroskopi oranını azaltacağı, artroskopinin sadece tedavi amaçlı yapılması gerektiği kanısındayız.
Materyal ve Metot: Hastanemizde diz artroskopisi yapılan hastaların ameliyat öncesi klinik-fizik muayene bulguları ve MR inceleme sonuçları, referans artroskopi alınarak retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 32,8 (17-59) olarak belirlendi. Çalışmadaki hastaların 22 si kadın, 73 ü erkek olup, 44 sağ diz, 51 sol dize artroskopi yapıldı. Artroskopi sonuçlarına göre 43 hastada medial menisküs yırtığı, 3 hastada dejenerasyonu, 14 hastada lateral menisküs yırtığı, 4 hastada dejenerasyonu, 42 hastada ön çapraz bağda tam kat rüptür saptanmıştır. Yapılan değerlendirmede MR görüntülemede medial menisküs için sensitivite %97.8, spesifite %40,8 lateral menisküs için sensitivite %38.9 spesifite %87 ön çapraz bağ için sensitivite ve spesifite %100 olarak tesbit edilmiştir.
Sonuç: Klinik bulgular ve fizik muayene bulgularına dayanılarak yapılan MR inceleme dizde menisküs ve bağ lezyonlarının tanısında etkin bir tanı yöntemi olup, invaziv bir işlem olan artroskopi sadece tedavi amaçlı yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Manyetik rezonans görüntüleme, artroskopi, diz


Comparision of The Four Years MRI and Arthroscopy Results of Anterior Cruciate Ligament and Meniscus Assesments

Kudret Cem Karayol1, Ali Bilge2, Sunay Sibel Karayol3
1Department Of Physical Therapy And Rehabilitation, Kafkas University, Kars, Turkey
2Department Of Orthopedic And Traumatology, Kafkas University, Kars, Turkey
3Department Of Radiology, Kafkas University, Kars, Turkey

Aim: In the meniscal and ligamentous injuries physical examination and MR imaging is frequently, knee arthroscopy sometimes used in the diagnosis. Our aim is to compare the result of the knee arthroscopy and MR imaging findings retrospectively. And we think MR imaging after physical examination could reduce the rates of diagnostic arthroscopy. In addition we believe that arthroscopy only should made efor treatment.
Marerial and Method: Preoperative clinical and physical examination findings and MR imaging results of the patients undergoing knee arthroscopy in our hospital were evaluated statistically by reference of arthroscopy retrospectively.
Results: The mean age of the patients in the study is 32,8 (17-59) and 22 of the patients were female, 73 of them were male. Arthroscopic surgery was performed for 51 left knee and 44 right knee. According to the arthroscopy results; 43 patients have medial meniscus tear, 3 patient have degeneration in medial meniscus, 14 patients have lateral meniscus tear, 4 patient have degeneration in lateral meniscus, 42 patients have complet anterior cruciate ligament injury. MR imaging evaluation of the medial meniscus, lateral meniscus and anterior cruciate ligament revealed sensitivity 97.8%, 38.9%, 100%, specificity 40.8%, 87%, 100% respectively.
Conclusion: MR imaging after clinical and physical examination is efficient diagnostic method for meniscus and ligamentous injury. Arthroscopy which is a invasive procedure, is only have to used for treatment.

Keywords: Magnetic resonance imaging, arthroscopy, knee


Kudret Cem Karayol, Ali Bilge, Sunay Sibel Karayol. Comparision of The Four Years MRI and Arthroscopy Results of Anterior Cruciate Ligament and Meniscus Assesments. Kafkas J Med Sci. 2018; 8(1): 22-27

Sorumlu Yazar: Kudret Cem Karayol, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git