Histerektomi Olgularında Adenomyozis İnsidansı [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2018; 8(2): 128-132 | DOI: 10.5505/kjms.2018.38159  

Histerektomi Olgularında Adenomyozis İnsidansı

Yakup Baykuş1, Rulin Deniz1, Ebru Çelik Kavak2, Hasan Çılgın1, Haldun Arpacı1, Nazan Ardıç1, Ömür Öztürk3
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kars
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye

Amaç: Histerektomi yapılan olgularda adenomyozis insidansının araştırılması.
Materyal ve Metot: Ocak 2005-Aralık 2015 tarihleri arasında değişik nedenlerle vajinal histerektomi yapılan olgularda adenomyozis insidansı araştırıldı.
Bulgular: Vajinal histerektomi yapılan 205 olgunun 58’inde (%28,3) final histopatolojide adenomyozis tespit edildi. Bu olguların operasyon endikasyonları; pelvik organ prolapsusu (n: 117, %57), endometrial hiperplaziler (n: 40, %19,5), servikal displaziler (n: 15, %7,3), postmenopozal kanama (n: 11, %5,3), tedaviye dirençli menometroraji (n: 10, %4,9), leiomyomlar (n: 9, %4,4), endometriyal polip (n: 2, %1) ve mol hidatiform (n: 1, %0,5) idi. Bu olguların %64,8’ine (n: 133) vajinal histerektomi ile beraber ek operasyon uygulandı. Uygulanan ek operasyonlar; sistorektosel operasyonu (n: 46, %34,5), rektosel operasyonu (n: 26, %19,5), sistosel operasyonu (n: 22 %16,5), sakrospinöz fiksasyon (n: 21, %15,7) ve trans obturatuar tape uygulamasıydı.
Sonuç: Preoperatif adenomyozis tanısı, olguların bir bütün halinde değerlendirilmesi halinde özellikle 40–50 yaş grubunda daha sık konulabilir. Özellikle tedaviye dirençli menometroraji olgularında etyolojide adenomyozis olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: histerektomi, adenomyozis, insidans


The Incidence of Adenomyosis in Histerectomy Cases

Yakup Baykuş1, Rulin Deniz1, Ebru Çelik Kavak2, Hasan Çılgın1, Haldun Arpacı1, Nazan Ardıç1, Ömür Öztürk3
1Kafkas University Medical School, Department of Obstetrics and Gynecology, Kars
2Fırat University Medical School, Department of Obstetrics and Gynecology, Elazıg
3Çanakkale Onsekiz Mart University Medical School, The Deparment of Anesthesiology and Reanimation, Çanakkale

Aim: To investigate the incidence of adenomyosis in histerectomy cases.
Material and Method: The incidence of adenomyosis was evaluated in cases who had undergone hysterectomy of any cause between January 2005-December 2015.
Results: In 58% of 205 cases with vaginal hysterectomy the final histopathological evalaution was adenomyosis. The indication for operations of these cases was: pelvic organ prolapsus (n: 117, 57%), endometrial hyperplasia (n: 40, 19.5%), servical displasies (n: 15, 7.3%), postmenoposal bleeding (n: 11, 5.3%), treatment resistant menometroragia (n: 10, 4.9%), leimyoma (n: 9, 4.4%), endometrial polip (n: 2, 1%) and mole hydatiform (n: 1, 0.5%). An additional operation was performed together with vaginal hysterectomy in 64.8% (n: 133) of the cases. The additional operations were sistorectosel operation (n: 46, 34.5%), rektosel operation (n: 26, 19.5%), sistosel operation (n: 22 16.5%), sacrospinosis fixation (n: 21, 15.7%) and transobturatuar tape.
Conclusion: Preoperative adenomyosis can be diagnosed more frequently between the ages 40–50 years. Especially in treatment resistant menometroragia cases adenomyozis should be thought in aethiology.

Keywords: hysterectomy, adenomyosis, incidence


Yakup Baykuş, Rulin Deniz, Ebru Çelik Kavak, Hasan Çılgın, Haldun Arpacı, Nazan Ardıç, Ömür Öztürk. The Incidence of Adenomyosis in Histerectomy Cases. Kafkas J Med Sci. 2018; 8(2): 128-132

Sorumlu Yazar: Yakup Baykuş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git