Kafkas J Med Sci: 8 (2)
Cilt: 8  Sayı: 2 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
TAM DERGI
1.
Tam Dergi
Full issue

Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Stres İnkontinansı Olan Hastalarda Transobturator Tape Operasyonu Komplikasyonu ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of The Transobturator Tape Operation Results and Complications in The Patient with Stress Incontinence
Bülent Katı, Kemal Gümüş, Hasan Anıl Kurt
doi: 10.5505/kjms.2018.91489  Sayfalar 77 - 82

3.
İnflamatuar Barsak Hastalıklarının Aktivasyonunda İnflamasyon ile Hemogram Parametrelerinin İlişkisi
Relationship of Inflammation and Hemogram Parameters in the Activation of Inflammatory Bowel Diseases
Ece Sivrel Uzun, Engin Ersin Şimşek, Sabah Tüzün, Ekrem Orbay, Emel Ahıshalı, Mustafa Reşat Dabak
doi: 10.5505/kjms.2018.32650  Sayfalar 83 - 87

4.
Myastenik ve Non-Myastenik Timus Tümörlerinde Genişletilmiş Timektomi İşleminin Sonuçları
Outcomes of Extended Thymectomy in Myasthenic and Non-Myasthenic Thymus Tumors
Ezel Erşen, Hasan Volkan Kara, Burcu Kılıç, Mehlika İşcan, Akif Turna, Kamil Kaynak
doi: 10.5505/kjms.2018.26680  Sayfalar 88 - 93

5.
Levotiroksin Sodyum Tedavisi Alan Hipotiroid Hastalarda 25-Hidroksi-Vitamin D Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of 25-Hydroxy-Vitamin D Levels in Hypothyroid Patients Receiving Levothyroxine Sodium Therapy
Harun Düğeroğlu, Yasemin Kaya
doi: 10.5505/kjms.2018.95914  Sayfalar 94 - 98

6.
Sleeve Gastrektominin Nadir Tanımlanan Bir Komplikasyonu; Kinkleşme
Kinking; A Rare Complication of Sleeve Gastrectomy
Mutlu Ünver, Türker Karabuğa, Şafak Öztürk, İsmail Özsan, Zafer Önen, Ünal Aydın
doi: 10.5505/kjms.2018.71245  Sayfalar 99 - 102

7.
Profilaktik Servikal Serklaj Başarısını Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Prophylactic Cervical Cerclage Success
Hasan Çılgın
doi: 10.5505/kjms.2018.43898  Sayfalar 103 - 108

8.
Hemodiyaliz Tedavisi Sürdürenlerde “Subjektif Global Değerlendirme” ile Objektif Parametrelerin Karşılaştırılması: Kesitsel Araştırma
Comparison of Subjective Global Assessment with Objective Parameters in Patients Maintaining Hemodialysis Treatment: A Cross-Sectional Study
Halil İbrahim Erdoğdu, Eray Atalay, Tolga Kasacı, Can Öner
doi: 10.5505/kjms.2018.10327  Sayfalar 109 - 114

9.
Laktat Seviyesinin Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastalarda Prognostik Amaçlı Kullanımı
Prognostic Usage of Lactate Levels in Patients with Upper Gastrointestinal Bleeding
İbrahim Can Ayık, Vermi Değerli, Gökhan Yılmaz, Emre Sevim
doi: 10.5505/kjms.2018.15945  Sayfalar 115 - 120

10.
Abdominal Subkutan Yağ Doku Kalınlığının Pelvik Travma Üzerine Etkisi
The Effect of Abdominal Subcutaneous Fat Tissue Thickness in Pelvic Trauma
Yeliz Aktürk, Serra Özbal Güneş
doi: 10.5505/kjms.2018.60243  Sayfalar 121 - 127

11.
Histerektomi Olgularında Adenomyozis İnsidansı
The Incidence of Adenomyosis in Histerectomy Cases
Yakup Baykuş, Rulin Deniz, Ebru Çelik Kavak, Hasan Çılgın, Haldun Arpacı, Nazan Ardıç, Ömür Öztürk
doi: 10.5505/kjms.2018.38159  Sayfalar 128 - 132

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
12.
Korpus Kallozum Spleniumda Görülen Geçici Beyin Lezyonun Klinik ve Radyolojik Önemi: 2 Olgu Sunumu
Clinical and Radiological Significance of Transient Brain Lesion in the Corpus Callosum Splenium: 2 Case Reports
Fettah Eren, Gözde Öngün, Şerefnur Öztürk
doi: 10.5505/kjms.2018.99705  Sayfalar 133 - 136

13.
Aksiller Lenfanjiomu Olan Bir Yenidoğanda Lokal Bleomisin Tedavisi: Olgu Sunumu
Local Bleomycin Treatment in a Newborn with Axillary Lymphangioma: A Case Report
Yusuf Atakan Baltrak
doi: 10.5505/kjms.2018.27880  Sayfalar 137 - 139

14.
Ağrı Patofizyolojisinde Voltaj Kapılı Kalsiyum Kanallarının Rolü
Role of Voltage-Gate Calcium Channels in Pain Pathophysiology
Mustafa Emre
doi: 10.5505/kjms.2018.43925  Sayfalar 140 - 148

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git