Korpus Kallozum Spleniumda Görülen Geçici Beyin Lezyonun Klinik ve Radyolojik Önemi: 2 Olgu Sunumu [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2018; 8(2): 133-136 | DOI: 10.5505/kjms.2018.99705  

Korpus Kallozum Spleniumda Görülen Geçici Beyin Lezyonun Klinik ve Radyolojik Önemi: 2 Olgu Sunumu

Fettah Eren1, Gözde Öngün2, Şerefnur Öztürk2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye

Korpus kallozumun spleniumu (KKS), birçok etiyolojik neden ile nadir de olsa etkilenebilmektedir. Bu tutulumun bir kısmı kalıcı ve az bir kısmı da geçicidir. Patofizyolojisinde hiponatremi ile ilişkili intramiyelinik aksonal ödem ve lokal inflamatuar hücrelerin infilitrasyonu vardır. Birinci olgu; 34 yaşında kadın hasta, tekrarlayan kompleks parsiyel nöbetler ile başvurdu. Özgeçmişinde, 10 yıldır epilepsi hastalığı ve 4 yıldır karbamazepin kullanımı vardı. İkinci olgu; 22 yaşında kadın hasta bulantı kusma ve görme bozukluğu şikayetleri ile başvurdu. Kranial manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’lerinde KKS’de fokal difüzyon kısıtlamaları izlendi. Bu klinik ve nöroradyolojik görünüme sebep olabilecek diğer tüm faktörler araştırıldı. Bir ay sonraki kranial MRG incelemelerinde bu lezyonların düzelmiş olduğu görüldü. KKS’nda geçici difüzyon kısıtlamaları daha çok epilepsi hastalarında ve antiepileptik ilaç kullanımlarında bildirilmiştir. Fakat birçok durum benzer görüntüye sebep olabilmektedir. Bu olgularda hafif bir ensefalopati görülebilir ve prognoz genellikle iyidir. MRG bu lezyonların erken dönemde saptanmasında oldukça duyarlıdır. Bu klinik durumun geçici olduğunu bilmek, girişimsel tanı ve tedavi yöntemlerinden kaçınmamızı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: korpus kallozum, splenium; geçici lezyon; manyetik rezonans görüntüleme


Clinical and Radiological Significance of Transient Brain Lesion in the Corpus Callosum Splenium: 2 Case Reports

Fettah Eren1, Gözde Öngün2, Şerefnur Öztürk2
1University of Health Sciences, Konya Education and Research Hospital, Neurology Konya, Turkey
2Selçuk University Faculty of Medicine, Neurology, Konya, Turkey

Although rare, splenium of the corpus callosum (SCC) may be involved in many etiological conditions. Most forms of involvement are permanent and minorities of these are transient. The pathophysiology is intra-myelinic axonal edema related to hyponatremia and local inflammatory cell infiltration. The first case; 34-years-old female patient accepted to our unit with recurrent complex-partial seizures. She had epilepsy for 10 years and carbamazepine using for 4 years. Second case; 22-years-old female patient presented with vomiting, nausea and visual deficiency. Both cases magnetic resonance imaging (MRI) showed focal diffusion limitation in SCC. A comprehensive diagnostic work-up was carried out to account for these clinical and neuro-radiological presentations. 1-month follow up MRI showed resolution of these lesions. Previously, transient limitation of diffusion of SCC has been mostly reported in epileptic patients and treatment with anti-epileptic agents. However, many other conditions may result the appearance of similar clinical states. These patients may have mild form of encephalopathy and the prognosis is generally good. MRI is particularly sensitive in early identification of these lesions. A good understanding of the transient nature of the condition may allow avoidance from unnecessary invasive diagnostic and therapeutic methods.

Keywords: corpus callosum, splenium; transient lesion; magnetic resonance imaging


Fettah Eren, Gözde Öngün, Şerefnur Öztürk. Clinical and Radiological Significance of Transient Brain Lesion in the Corpus Callosum Splenium: 2 Case Reports. Kafkas J Med Sci. 2018; 8(2): 133-136

Sorumlu Yazar: Fettah Eren, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git