Olivetol’ ün SHSY-5Y Nöroblastoma Hücrelerinin Proliferasyonu ve İnvazyonu Üzerindeki İnhibe Edici Etkileri [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. Baskıdaki Makaleler: KJMS-56688

Olivetol’ ün SHSY-5Y Nöroblastoma Hücrelerinin Proliferasyonu ve İnvazyonu Üzerindeki İnhibe Edici Etkileri

Harun Ün1, RÜSTEM ANIL UGAN2
1Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ağrı
2Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Famakoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Amaç: Likenlerde bulunan ve fenolik yapılı doğal bir bileşik olan olivetol, antioksidan ve antikolinerjik etkisi ile bilinmektedir. Ancak olivetol’ ün kanser hücreleri üzerindeki etkinliği henüz bilinmemektedir. Biz bu çalışmada olivetol’ ün nöroblastoma SHSY-5Y hücrelerinin proliferasyonu ve invazyonu üzerindeki etkilerini inceledik.
Materyal ve Metot: Bu çalışmada insan nöroblastoma SHSY-5Y hücre hattı kullanıldı. Olivetol deney gruplarına 50 ve 100µM dozlarında uygulandı. Hücre proliferasyon analizi eş zamanlı hücre sayım sistemi xCelligence ile yapıldı. Matriks metaloproteinazlar MMP2 ve MMP9 gen ekspresyonları RT-PCR ile analiz edildi. Olivetol’ ün invazyon üzerindeki etkisi transwell matrijel deneyi ile yapıldı.
Bulgular: Olivetol’ ün insan nöroblastoma SHSY-5Y hücre proliferasyonunu inhibe ettiği tespit edildi. Olivetol’ün 100 µM’ı hücreleri 72 saat sonunda neredeyse tamamen öldürdüğü belirlendi. Olivetol’ün MMP2 ve MMP9 ekspresyonlarını doza bağlı olarak azalttığı görüldü. İnvazyon sonuçlarına bakıldığında, olivetol’ ün SHSY-5Y invazyonunu inhibe ettiği tespit edildi.
Sonuç: Bizim sonuçlarımız, olivetol’ ün nöroblastoma hücrelerinin proliferasyonunu baskıladığını göstermektedir. Olivetol, MMP2 ve MMP9 üzerindeki inhibe edici etkisinden dolayı, SHSY-5Y hücrelerinin invazyonunu önlemek için kullanılabilir. Bu sonuçlar, olivetol‘ ün matriks metaloproteinaz seviyelerini baskılaması sebebiyle, nöroblastoma kanser tedavisinde bir alternatif olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Olivetol, SHSY-5Y, invazyon, MMP2 ve MMP9


The Inhibitory Effects of Olivetol on Cell Proliferation and Invasion of SHSY-5Y Neuroblastoma Cells

Harun Ün1, RÜSTEM ANIL UGAN2
1Agri Ibrahim Cecen University, Faculty of Pharmacy, Department of Biochemistry, Agri
2Ataturk University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology, Erzurum

Aim: Olivetol, is a phenolic compound found in certain species of lichen, is characterized by its anti-oxidant and anti-cholinergic properties. Nevertheless, the functions of olivetol in cancer cell have not been explored. We evaluated the potential actions of olivetol on the cell proliferation and invasion of human neuroblastoma SHSY-5Y cells.
Material and method: Human neuroblastoma SHSY-5Y cell line was used in this study. Olivetol was treated to groups at the dose of 50 and 100µM. Cell proliferation was measured by real time cell analyzer xCelligence. The expressions of matrix metalloproteinase (MMP2 and MMP9) were assessed by RT-PCR assays. Effects of olivetol on invasion were determined by transwell matrigel transmigration assays.
Results: Olivetol inhibited human neuroblastoma SHSY-5Y cell proliferation. High dose of olivetol (100µM) almost killed the total cells at the end of the 72 hours. Olivetol decreased MMP2 and MMP9 gene expressions of neuroblastoma cells in dose dependent manner. Invasion results showed that olivetol treatment inhibited the invasion of SHSY-5Y cells in matrigel.
Conclusion: Our data indicate that olivetol can inhibit of neuroblastoma cell proliferations. The inhibitory effects of olivetol on MMP-2 and MMP-9 may account for the suppression of invasion in SHSY-5Y cells. Our data suggest that olivetol might be a therapeutic agent in treating advanced neuroblastoma cancer with constitutive matrix metalloproteinase inhibition.

Keywords: Olivetol, SHSY-5Y, invasion, MMP2 and MMP9
Sorumlu Yazar: Harun Ün, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git