Kafkas J Med Sci: 11 (1)
Cilt: 11  Sayı: 1 - Nisan 2021
Özetleri Göster | << Geri
TAM DERGI
1.
Tam Dergi
Full Issue

Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Kadınların Genital Hijyene İlişkin Davranışlarının Belirlenmesi
Determination of Genital Hygiene Behaviors of Women
Duygu Akca, Rukiye Türk
doi: 10.5505/kjms.2021.30633  Sayfalar 1 - 9

3.
Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Total Antioksidan Düzeyi Klomifen Sitrat Direncini Öngörebilir mi?
Can Total Antioxidant Capacity Predict Clomiphene Citrate Resistance in Polycystic Ovary Syndrome Patients?
Hasan Çılgın
doi: 10.5505/kjms.2021.25991  Sayfalar 10 - 15

4.
Pasif Sigara İçici Bebeklerde Serum Antioksidan Vitamin Düzeyleri ve Beslenme Tipiyle İlişkisi
The Relationship Between Serum Antioxidant Vitamin Levels and Type of Nutrition in Passive Smoker Infants
Döndü Ülker Üstebay, Handan Alp, Sefer Üstebay
doi: 10.5505/kjms.2021.90692  Sayfalar 16 - 22

5.
Yaşlılarda Obezite Cerrahisi
Bariatric Surgery in Elderly Patients
Fatih Çiftçi, Turgut Anuk
doi: 10.5505/kjms.2021.24540  Sayfalar 23 - 26

6.
Doğu Anadolu Bölgesi Gelişimsel Kalça Displazisi Rastlantısal İnsidans Çalışması
Incidental Incidence Study of Developmental Dysplasia of Hip in Eastern Anatolia Region
Sultan Tuna Akgöl Gür, Mehmet Cenk Turgut, Ahmet Köse, Serdar Toy
doi: 10.5505/kjms.2021.37132  Sayfalar 27 - 30

7.
Evde Bakım Biriminden Hizmet Alan Hastaların Yakınlarında Ruhsal Sağlık Durumunun ve Bakım Yükünün İncelenmesi
Investigation of the General Mental Health Status and Caregiver Burden of Relatives of Patients Using Home Care Services
Rıdvan Doğan, Nevin Onan
doi: 10.5505/kjms.2021.07992  Sayfalar 31 - 39

8.
Retroaortik Sol Renal Ven Basit Renal Kist Oluşumunda Predispozan Bir Faktör mü?
Is Retroaortic Left Renal Vein a Predisposing Factor in Simple Renal Cyst Formation?
Hasan Erdoğan
doi: 10.5505/kjms.2021.28003  Sayfalar 40 - 44

9.
Prenatal Dönemdeki Gebe Kadınların Gebeliğe ve Anneliğe Uyumu ile İlişkili Faktörler
Factors Associated with Pregnancy and Maternity Adjustment of Pregnant Women in the Prenatal Period
Pınar Döner Güner, Hande Bölükbaşı, Elif Tezcan, İlay Gözükara, Ali Ulvi Hakverdi, Cahit Özer
doi: 10.5505/kjms.2021.76768  Sayfalar 45 - 51

10.
Gebe Okulları Doğum Korkusunu Azaltmada Etkili Bir Uygulama mıdır?
Is Pregnant Schools an Effective Application in Reducing Fear of Birth?
Abdullah Tok, Hilal Sakallıoğlu
doi: 10.5505/kjms.2021.79989  Sayfalar 52 - 56

11.
Olivetol’ün SHSY-5Y Nöroblastoma Hücrelerinin Proliferasyonu ve İnvazyonu Üzerindeki İnhibe Edici Etkileri
The Inhibitory Effects of Olivetol on Cell Proliferation and Invasion of SHSY-5Y Neuroblastoma Cells
Harun Ün, Rüstem Anıl Ugan
doi: 10.5505/kjms.2021.56688  Sayfalar 57 - 62

12.
Acil Servise Demir İntoksikasyonu Olan Hastaların Değerlendirilmesi
Evaluation of Patients with Iron Toxicity in Emergency Department
Emine Emektar, Özge Öztekin, Seda Dağar, Hüseyin Uzunosmanoğlu, Yunsur Çevik
doi: 10.5505/kjms.2021.75875  Sayfalar 63 - 67

13.
Osteoartrit ve Romatoid Artritli Hastalarda Elin Fiziksel Özelliklerinin El Fonksiyonu Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
In Patients with Osteoarthritis and Rheumatoid Arthritis, Effects of Hand Physical Features on Hand Function
Gülnihal Deniz, Ahmet Kavaklı, Özen Kan Şıkoğlu, Ahmet Zafer Perilioğlu, Yıldız Ece, Murat Ogetürk, Furkan Bilek
doi: 10.5505/kjms.2021.05935  Sayfalar 68 - 75

14.
Nefroloji Polikliniğinde Hiperpotasemi Saptanan Hastaların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri
Clinical and Laboratory Features of Patients with Hyperpotasemia in Nephrology Outpatient Clinic
Didem Eroğlu Divriklioğlu, Erkan Şengül
doi: 10.5505/kjms.2021.35556  Sayfalar 76 - 81

15.
Yıllar İçerisinde Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Mediastinal Evrelemesinde, Servikal Mediastinoskopi Endikasyonu ve Sonuçlarında Neler Değişti?
What Has Changed in the Indications and Outcomes of Cervical Mediastinoscopy for Mediastinal Staging in Non-small Cell Lung Cancer Over the Years?
Volkan Erdogu, Yunus Aksoy, Atilla Pekçolaklar, Muzaffer Metin
doi: 10.5505/kjms.2021.87513  Sayfalar 82 - 88

16.
Opere Edilen Lomber Disk Hernili Hastalarda Sagittal Denge Parametreleri ile Herniasyon Seviyesi Arasındaki İlişki
Correlation Between Sagittal Balance Parameters and Herniation Levels in Patients Operated for Lumbar Disc Herniation
Safiye Kafadar, İnan Gezgin, Seyho Cem Yücetaş
doi: 10.5505/kjms.2021.88786  Sayfalar 89 - 93

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
17.
Aynı Kitle İçerisinde Dermatofibrosarkom Protuberans ve Miksofibrosarkom, Çok Nadir Olgu Sunumu
Dermatofibrosarcoma Protuberans and Myxofibrosarcoma in the Same Mass, Very Rare Case Report
Elif Gökçe Devecioğlu, Nazlı Sena Şeker
doi: 10.5505/kjms.2021.03708  Sayfalar 94 - 99

DERLEME
18.
Beslenme Durumunun ve Beslenme ile İlişkili Bazı Hastalıkların Saptanmasında Boyun Çevresi Ölçümü
Neck Circumference Measurement in Determination of Nutritional Status and Some Nutrition Related Diseases
Hatice Merve Bayram, Zehra Margot Celik, Fatma Esra Güneş
doi: 10.5505/kjms.2021.60476  Sayfalar 100 - 110

19.
Karaciğer Fibrozisinde Sitokinlerin Rolü
Role of Cytokines in Liver Fibrosis
Merve Anapalı, Eda Balkan
doi: 10.5505/kjms.2021.75537  Sayfalar 111 - 122

EDITÖRE MEKTUP
20.
COVID-19 Pandemisi Okul Çağı Çocuklarını Nasıl Etkiliyor?
How Does the COVID-19 Pandemic Affect School-Age Children?
Gül Yücel, Elçin Balcı
doi: 10.5505/kjms.2021.39297  Sayfalar 123 - 124
Makale Özeti | Tam Metin PDF

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git