5-Flourouracil Tedavisine Bağlı Koroner Vazospazm: Bir Olgu Sunumu [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2015; 5(2): 78-80 | DOI: 10.5505/kjms.2015.57070  

5-Flourouracil Tedavisine Bağlı Koroner Vazospazm: Bir Olgu Sunumu

Fatih Tekiner1, Ahmet Karakurt2, Abdulmelik Yıldız1, Cennet Yıldız1
1Medikal Park Hastanesi, Kardiyoloji Departmanı, İstanbul, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyojoji Ana Bilim Dalı, Kars, Türkiye

5-Fluorouracil gastrointestinal sistem adenokarsinomlarının tedavisinde anahtar kemoterapotik ajandır. Bu ajanın, koroner vazospazm, tromboz, miyokard infarktüsü, kardiyomyopati ve ani ölüm
gibi ciddi kardiyak yan etkileri bildirilmiștir. Kardiyotoksik etki görülme sıklığı doz ve veriliș yoluna göre değișmektedir.
Burada 5-fluorouracil kardiyotoksisitesinin neden olduğu anterolateral miyokard infarktüsünü taklit eden bir koroner vazospazm olgusu sunulmuștur.
5-Fluorouracil uygulamasının akut miyokard infaktüsünü taklit eden koroner vazospazma neden olabileceği ve bu durumun nitrat ve kalsiyum kanal blokerleri ile bașarıyla tedavi edilebileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, kardiyotoksisite, koroner vasospazm, 5-fluorouracil.


A Case Of Coronary Vasospasm Due To 5-Fluorouracil Treatment: A Case Report

Fatih Tekiner1, Ahmet Karakurt2, Abdulmelik Yıldız1, Cennet Yıldız1
1Department Of Cardiology, Medical Park Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of Cardiology, Kafkas University School Of Medicine, Kars, Turkey

5-Fluorouracil is the key chemotherapeutic agent used in the treatment of adenocarcinomas of the gastrointestinal system. However, serious cardiac side effects related to 5-fluorouracil treatment including coronary vasospasm, thrombosis, myocardial infarction, cardiomyopathy and sudden death have been reported previously. The incidence of cardiotoxic effects depends on the
dose and route of application.
In this case report, a coronary vasospasm mimicking anterolateral myocardial infarction due to 5-fl uorouracil-induced cardiotoxicity was presented.
It must be kept in mind that 5-fl uorouracil may cause coronary vasospasm mimicking acute myocardial infarction and the situation can be treated successfully with nitrates and calcium channel
blockers.

Keywords: Acute coronary syndrome, cardiotoxicity, coronary vasospasm, 5-fluorouracil.


Fatih Tekiner, Ahmet Karakurt, Abdulmelik Yıldız, Cennet Yıldız. A Case Of Coronary Vasospasm Due To 5-Fluorouracil Treatment: A Case Report. Kafkas J Med Sci. 2015; 5(2): 78-80

Sorumlu Yazar: Ahmet Karakurt, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git