Kafkas J Med Sci: 5 (2)
Cilt: 5  Sayı: 2 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Akciğer Kanseri Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı ve Yașam Kalitesi Üstüne Etkileri
Complementary and Alternative Medicine Use in Lung Cancer Patients and Its Impact on the Quality of Life
Cihangir Pınar Dağtaş Gülgün, Hatice Kaya
doi: 10.5505/kjms.2015.59454  Sayfalar 41 - 47

2.
Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 2015; 5(2): 41-80. Sayfa 41-80 Nergiz Hüseyinoğlu
Kafkas Journal of Medical Sciences 2015; 5(2): 41-80.
Nergiz Hüseyinoğlu
Sayfalar 41 - 80
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Desflurane Anestezisinde Rokuronyum Sonrası Sugammadeks ve Neostigmin ile Dekürarizasyonun Karșılaștırılması
Comparison of Decurarization Using Sugammadex and Neostigmine After Rocuronium During Desflurane Anesthesia
Neriman Güleç, Cafer Mutlu Sarıkaş, Ayşe Nur Yeksan, Sibel Oba
doi: 10.5505/kjms.2015.53315  Sayfalar 48 - 53

4.
Kardiyovasküler hastalık risk faktörleri ve karotis arter intima media kalınlığı arasındaki ilişki
Relation between cardiovascular disease risk factors and common carotid artery intima media thickness
Kadihan Yalçın Şafak, Mehmet Akçiçek
doi: 10.5505/kjms.2015.62207  Sayfalar 54 - 59

5.
Basit ve kompleks böbrek taşları için yapılan perkütan nefrolitotomi işlemlerinin karşılaştırılması
Comparison of percutaneous nephrolithotomy procedures performed for simple and complex renal stones
Kerem Taken, Sait Yamiş, Kürşat Çeçen, Recep Eryılmaz, Mustafa Güneş
doi: 10.5505/kjms.2015.20982  Sayfalar 60 - 64

6.
Trombosit sayısı ve ortalama trombosit hacminin acil ileusu olan hastalarda kolorektal kanseri öngörmesi
Platelet count and mean platelet volume in the prediction of colorectal cancer in patients presented with emergency ileus
Turgut Anuk, Gülşen Çığşar, Ali Cihat Yıldırım, Gülay Özgehan, Emre Gökce, Hakan Güzel, Burak İrem, Ahmet Kama, Saygı Gülkan, Göktürk Gürsoy
doi: 10.5505/kjms.2015.97659  Sayfalar 65 - 69

DERLEME
7.
Minimal İnvaziv Tekniklerle Tedavi Sonrası Klinik Önemsiz Rezidü Böbrek Tașı Parçalarının Akıbeti
Prognosis of clinically insignificant residual stone fragments following therapy with minimally invasive techniques
Murat Bağcıoğlu, Serkan Özcan, Mert Ali Karadağ, Tolga Karakan, Hasan Turğut, Aslan Demir, Ömer Faruk Yağlı
doi: 10.5505/kjms.2015.80388  Sayfalar 70 - 74

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
8.
Dev submandibuler gland kanal taşı: Bir olgu sunumu
Giant submandibular gland duct sialolith: A case report
Kamran Sarı, Caner Şahin
doi: 10.5505/kjms.2015.44711  Sayfalar 75 - 77

9.
5-Flourouracil Tedavisine Bağlı Koroner Vazospazm: Bir Olgu Sunumu
A Case Of Coronary Vasospasm Due To 5-Fluorouracil Treatment: A Case Report
Fatih Tekiner, Ahmet Karakurt, Abdulmelik Yıldız, Cennet Yıldız
doi: 10.5505/kjms.2015.57070  Sayfalar 78 - 80

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git