Akciğer Kanseri Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı ve Yașam Kalitesi Üstüne Etkileri [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2015; 5(2): 41-47 | DOI: 10.5505/kjms.2015.59454  

Akciğer Kanseri Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı ve Yașam Kalitesi Üstüne Etkileri

Cihangir Pınar Dağtaş Gülgün1, Hatice Kaya2
1Göğüs Hastalıkları Ve Toraks Cerrahisi Kliniği, Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

AMAÇ: Bu çalıșmada akciğer kanseri olan hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı üzerine veri sağlamayı ve bunun yașam kalitesi üzerine etkilerini araștırmayı amaçladık.
YÖNTEM: Çalıșma evreni Yedikule Eğitim ve Araștırma Hastanesi Onkoloji Polikliniğine, Aralık 2011 ve Mart 2012 arasında kemoterapi almak için bașvuran hastalardan oluștu (N=200). Veriler bireysel bilgi formu, tamamlayıcı ve alternatif tıp yaklașım skalası ve Nightingale belirti belirleme skalası kullanılarak toplandı. Tamamlayıcı ve alternatif tıp yaklașım kullanan katılımcılar ile kullanmayanların
verileri bağımsız değișkenler T testi, Mann-Whitney U testi, ve ki kare testi kullanılarak karșılaștırıldı.
BULGULAR: Çalıșmaya katılanların yaș ortalaması 59,97±8,41 yıldı (min 28-max 84) ve %81’i erkekti. Tamamlayıcı ve alternatif tıp %56,5 hasta tarafından kullanılıyordu. Bilișsel-Davranıșsal Terapiler ve Manipulatif Yaklașımlardan en fazla dua etme (%95), namaz kılma (%89), gülme(%82), komșuya gitme (%78), dans etme (%54) tercih ediliyordu. Bitkisel yaklașımlardan; ıhlamur çayı (%81), yeșilçay (%74), kekik (%70), adaçayı (%67), üzüm çekirdeği kabuğu (%67); besinsel yaklașımlardan meyve-sebze-balık-tavuk-yoğurt (%100), havuç (%98), sarımsak (%97), nar (%93), hamur ve sütlü tatlı (%91), kırmızı et (%92) tercih ediliyordu. Kullanma nedenleri, psikolojik olarak rahatlamak (%81) ve tedavinin etkisini arttırdığını düșünmek (%65) olduğu görüldü. Tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanma sebepleri içerisinde en sık sebep psikolojik rahatlama (%81) ve tedavi etkinliğini artırmaktı (%65).
SONUÇ: Türkiye’de akciğer kanseri olan bireyler arasında tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı oldukça yaygındır ve uygulama ile yașam kalitesi artıyor gibi gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alternatif tıp, tamamlayıcı tıp, akciğer kanseri, yaşam kalitesi.


Complementary and Alternative Medicine Use in Lung Cancer Patients and Its Impact on the Quality of Life

Cihangir Pınar Dağtaş Gülgün1, Hatice Kaya2
1Department Of Chest Diseases And Thoracic Surgery, Yedikule Teaching Hospital, İstanbul, Turkey
2Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Istanbul University, İstanbul, Turkey

AIM: In this study we aimed to provide data about the rate of complementary and alternative medicine use among lung cancer patients and the effect of the intervention on the quality of life.
METHODS: The study population consisted of patients visited the oncology outpatient clinic of Yedikule Chest Diseases Training and Research Hospital to receive ambulatory chemotherapy between December 2011 and March 2012 (N=200). Data was collected using the Personal Information Form, the Complementary and Alternative Medicine Approaches Scale and the Nightingale Symptom Assessment Scale. The data obtained from the patients using complementary and alternative medicine was compared with others using Independent Sample T Test, Mann-Whitney U and the Chi-square Test.
RESULTS: The mean age of participants was 59.97±8.41 (min 28-max 84) and 81% of them were male. Complementary and alternative medicine was used by 56.5% of the patients. The most preferred Cognitive-Behavioural Therapy and Manipulative Approaches were praying (89%), performing salat (95%), laughing (82%), visiting a neighbour (78%) and dancing (54%). The most preferred herbal approaches were linden tea (81%), green tea(74%), thyme(70%), sage (67%), and grape seed crust(67%). Most used nutritional approaches were fruits-vegetables-fi sh-chicken-yogurt
(100%), carrots (98%), garlic (97%), pomegranat(93%), meat (92%), pastry and milky desserts (91%). The rationale for using complementary and alternative medicine were feeling psychologically
relaxed (81%) and believing that they would increase the effect of treatment (65%).
CONCLUSION: Complementary and alternative medicine use is very common among lung cancer patients in Turkey and it seems that the practice increases the quality of life of the patients.

Keywords: Alternative medicine, complementary therapies, lung neoplasms, quality of life


Cihangir Pınar Dağtaş Gülgün, Hatice Kaya. Complementary and Alternative Medicine Use in Lung Cancer Patients and Its Impact on the Quality of Life. Kafkas J Med Sci. 2015; 5(2): 41-47

Sorumlu Yazar: Hatice Kaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git