Trombosit sayısı ve ortalama trombosit hacminin acil ileusu olan hastalarda kolorektal kanseri öngörmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2015; 5(2): 65-69 | DOI: 10.5505/kjms.2015.97659  

Trombosit sayısı ve ortalama trombosit hacminin acil ileusu olan hastalarda kolorektal kanseri öngörmesi

Turgut Anuk1, Gülşen Çığşar2, Ali Cihat Yıldırım3, Gülay Özgehan4, Emre Gökce4, Hakan Güzel4, Burak İrem5, Ahmet Kama6, Saygı Gülkan7, Göktürk Gürsoy4
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kars
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Kars
3Sağlık Bakanlığı Kars Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, Kars
4Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
5Sağlık Bakanlığı Malkara Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, Tekirdağ
6Sağlık Bakanlığı Kars Devlet Hastanesi, Acil Tıp, Kars
7Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara

AMAÇ: Trombosit sayısı ve ortalama trombosit hacminin acil ileus endikasyonu ile ameliyat edilen hastalarda kolorektal kanseri öngörmede rolü olup olmadığını araștırmayı amaçladık.
YÖNTEM: Bu retrospektif çalıșmada, ileus tanısıyla acil laparotomi yapılan hastalar iki gruba ayrıldı: Grup 1 (G1) intraoperatif bulgulara göre kolorektal kanser tanısı alanlar ve Grup 2 (G2) kanseri olmayan hastalar. Trombosit sayısı ve ortalama trombosit hacmi iki grup arasında karșılaștırıldı.
BULGULAR: Gruplar arası kadın/erkek dağılımı homojendi (p: 0,724), ancak kolorektal kanser saptanan hastalardaki yaș ortalaması daha yüksek idi (p: 0,008). Kolorektal kanser saptanan hastalardaki ortalama trombosit hacmi ve trombosit sayısı anlamlı düzeyde yüksekti (sırasıyla, p: 0,040 ve p: 0,004). Kolorektal kanseri öngörmede; ortalama trombosit hacmi %63,3 sensitivite, %56,5 spesifite ve trombosit sayısı %63,3 sensitivitesi ve %62,9 spesifiteye sahipti.
SONUÇ: Akut abdomeni olan ve ileus tanısı konulan olgularda, daha yüksek trombosit sayısı ve ortalama trombosit hacmi kolorektal kanseri öngörebilir.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, ileus, ortalama trombosit hacmi, platelet


Platelet count and mean platelet volume in the prediction of colorectal cancer in patients presented with emergency ileus

Turgut Anuk1, Gülşen Çığşar2, Ali Cihat Yıldırım3, Gülay Özgehan4, Emre Gökce4, Hakan Güzel4, Burak İrem5, Ahmet Kama6, Saygı Gülkan7, Göktürk Gürsoy4
1Department Of General Surgery, Kafkas University School Of Medicine, Kars, Turkey
2Department Of Emergency Medicine, Kafkas University School Of Medicine, Kars, Turkey
3Department Of General Surgery, Ministry Of Health Kars State Hospital,, Kars
4Department Of General Surgery, Dışkapi Yıldırım Beyazit Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
5Department Of General Surgery, Ministry Of Health Malkara State Hospital, Tekirdağ, Turkey
6Department Of Emergency Medicine, Ministry Of Health Kars State, Kars, Turkey
7Social Security Institution, Ankara

AIM: We aimed to investigate whether there is a role of platelet number and mean platelet volume in the prediction of colorectal cancer in emergency ileus patients.
METHODS: In this retrospective study, ileus cases undergone urgent laparotomy were split into two groups as: Group 1 (G1) included colorectal cancer patients diagnosed with intra operative
fi ndings and Group 2 (G2) included patients without cancer. Platelet count and mean platelet volume values were compared between two groups.
RESULTS: Distribution of female/male patients between groups were homogeneus (p: 0.724), however mean age of colorectal cancer cases were higher (p: 0.008). Mean platelet volume values
and platelet count were higher in cases with colorectal cancer (p: 0.040 and p: 0.004, respectively). Mean platelet volume had 63.3 % sensitivity and 56.5 % specifi ty, and platelet count had 63.3 %
sensitivity and 62.9 % specifi ty in prediction of colorectal cancer amongst emergency ileus cases.
CONCLUSION: Higher platelet count and mean platelet volume values may predict colorectal cancer in cases with acute abdomen diagnosed with ileus.

Keywords: Colorectal cancer, ileus, mean platelet volume, platelet


Turgut Anuk, Gülşen Çığşar, Ali Cihat Yıldırım, Gülay Özgehan, Emre Gökce, Hakan Güzel, Burak İrem, Ahmet Kama, Saygı Gülkan, Göktürk Gürsoy. Platelet count and mean platelet volume in the prediction of colorectal cancer in patients presented with emergency ileus. Kafkas J Med Sci. 2015; 5(2): 65-69

Sorumlu Yazar: Gülay Özgehan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git