İnkarsere inguinal herni onarımında yama kullanımının güvenilirlik ve etkinliği: klinik çalışma [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2012; 2(1): 15-20 | DOI: 10.5505/kjms.2012.57338  

İnkarsere inguinal herni onarımında yama kullanımının güvenilirlik ve etkinliği: klinik çalışma

Seyfi Emir1, Selim Sözen2, Fatih Mehmet Yazar1, Zeynep Özkan1, Süleyman Çetinkünar2, Sabri Özdaş2, Mehmet Aziret2
1Elazığ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
2Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Amaç: Bu çalışmanın amacı, inkarsere olan kasık fıtıklarında mesh kullanımının sonuçlarını araştırmaktır.
Materyel ve metod: Bu çalışmada inkarsere kasık fıtığı nedeni ile ameliyat edilen hastalar (n=118) yer aldı. Hastalar ameliyat tipine göre; Lichtenstein onarımı (grup 1), primer onarım (grup 2) olmak üzere 2 gruba ayrıldılar. Gruplar preoperatif ve postoperatif özelliklerine göre karşılaştırıldılar.
Bulgular:
Ameliyat ve hastanede kalış süresi, postoperatif mortalite ve morbidite açısından gruplar arası anlamlı farklılık izlenmedi (p>0,05). Barsak rezeksiyonu daha çok kadınlarda ve yaşlılarda yapıldı. Buna ek olarak bu hastalar daha uzun süre hastanede kaldılar. Ayrıca komplikasyon oranı ve fıtığın tekrarlama ihtimali bu hastalarda daha yüksekti.
Sonuç: Strangüle inguinal fıtıklarda monofilament poliprolen mesh kullanımı güvenilir ve etkindir.

Anahtar Kelimeler: herni, morbidite, mortalite, postoperatif komplikasyonlar, cerrahi yama


The safety and the feasibility of mesh use in incarcerated inguinal hernia repair: A clinical study

Seyfi Emir1, Selim Sözen2, Fatih Mehmet Yazar1, Zeynep Özkan1, Süleyman Çetinkünar2, Sabri Özdaş2, Mehmet Aziret2
1Elazıg Training And Research Hospital General Surgery Clinics
2Adana Numune Training And Research Hospital General Surgery Clinics

Aim: The aim of this study was to analyze the outcomes of mesh use in incarcerated inguinal hernias.
Materials and methods: Patients (n=118) operated with the diagnoses of incarcerated inguinal hernias were included in the study. Patients were allocated into two groups according to the operation type as; Lichtenstein repair (Group 1) and primary repair (Group 2). The two groups were compared in accordance to their pre and post operative characteristics.
Results:
There was not any significant difference between groups in terms of the duration of the surgery and the hospital stay, and postoperative morbidity and mortality rates (p>0.05). Bowel resection was performed mostly in women and elderly patients. In addition, patients having bowel resection had longer hospital stay times. The risk of having a complication and a recurrent hernia was higher in these patients.
Conclusions: Monofilament polypropylene mesh use for strangulated inguinal hernia repair is safe and feasible.

Keywords: hernia, morbidity, mortality, postoperative complications, surgical mesh


Seyfi Emir, Selim Sözen, Fatih Mehmet Yazar, Zeynep Özkan, Süleyman Çetinkünar, Sabri Özdaş, Mehmet Aziret. The safety and the feasibility of mesh use in incarcerated inguinal hernia repair: A clinical study. Kafkas J Med Sci. 2012; 2(1): 15-20

Sorumlu Yazar: Selim Sözen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git