Kafkas J Med Sci: 2 (1)
Cilt: 2  Sayı: 1 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
TAM DERGI
1.
Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 2012; 2(1): 1-42.
Kafkas Journal of Medical Sciences 2012; 2(1): 1-42.
Bahattin Balcı
Sayfalar -1 - 42

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Yoğun bakımlardaki hastane enfeksiyonları: Etiyoloji ve predispozan faktörler
Nosocomial infections in intensive care units: Etiology and predisposing factors
Servet Kölgelier, Ahmet Küçük, Nazlım Aktuğ Demir, Serap Özçimen, Lütfi Saltuk Demir
doi: 10.5505/kjms.2012.36036  Sayfalar 1 - 5

3.
Preeklampside lipoprotein-a seviyeleri: prospektif klinik bir çalışma
Lipoprotein-a levels in preeclampsia: a prospective clinical study
Nergiz Kılıç
doi: 10.5505/kjms.2012.68077  Sayfalar 6 - 9

4.
Akut myokard infarktüsü erken döneminde ventriküler aritmi gelişimiyle QT dispersiyonu arasındaki ilişki
The relationship between the development of ventricular arrhythmias and QT dispersion in the early phase of acute myocardial infarction
Mustafa Eroğlu, Vatan Barışık, Murat Akyurt
doi: 10.5505/kjms.2012.87487  Sayfalar 10 - 14

5.
İnkarsere inguinal herni onarımında yama kullanımının güvenilirlik ve etkinliği: klinik çalışma
The safety and the feasibility of mesh use in incarcerated inguinal hernia repair: A clinical study
Seyfi Emir, Selim Sözen, Fatih Mehmet Yazar, Zeynep Özkan, Süleyman Çetinkünar, Sabri Özdaş, Mehmet Aziret
doi: 10.5505/kjms.2012.57338  Sayfalar 15 - 20

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
6.
Foster-Kennedy sendromlu hastanın klinik ve radyolojik takibi: olgu sunumu.
Clinicoradiological follow-up of a patient with Foster Kennedy syndrome: a case report.
Nergiz Hüseyinoğlu, Metin Ekinci, Güneş Orman, Umut Kantarcı
doi: 10.5505/kjms.2012.79188  Sayfalar 21 - 25

7.
Motor afaziyle birlikte görülen önemli bir disfaji sebebi: özofagusta yabancı cisim
An important cause of dysphagia associated with motor aphasia: a foreign body in the esophagus
Barlas Sülü, Nergiz Hüseyinoğlu, Elif Demir, Yusuf Günerhan
doi: 10.5505/kjms.2012.63835  Sayfalar 26 - 28

DERLEME
8.
Esansiyel tremora bir bakış
A view to essential tremor
Aysel Milanlıoğlu
doi: 10.5505/kjms.2012.47955  Sayfalar 29 - 33

9.
Düşük ve yüksek frekans elektromanyetik alanların kırık iyileşmesine etkileri
The effects of low and high frequency electromagnetic fields on fracture healing
Ahmet Aslan
doi: 10.5505/kjms.2012.03522  Sayfalar 34 - 42

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git