Akut myokard infarktüsü erken döneminde ventriküler aritmi gelişimiyle QT dispersiyonu arasındaki ilişki [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2012; 2(1): 10-14 | DOI: 10.5505/kjms.2012.87487  

Akut myokard infarktüsü erken döneminde ventriküler aritmi gelişimiyle QT dispersiyonu arasındaki ilişki

Mustafa Eroğlu1, Vatan Barışık2, Murat Akyurt3
1Özel Oray Diyaliz Merkezi, Düzce, Türkiye
2Özel Metropol Tıp Merkezi, İzmir, Türkiye
3Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye

Amaç
Myokard enfartüsünün erken evresinde QT dispersiyonu (QTd), düzeltilmiş QT dispersiyonu (QTcd) ve ventriküler aritmi sıklığı arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Yöntem
Çalışmaya akut myokard infarktüsü geçiren 72 hasta alındı. Hastaların 0, 4 ve 24. saat EKG’leri çekildi. Her EKG’de en uzun QT (QT max) ve en kısa QT (QT min) saptandı. En uzun QT’den en kısa QT çıkarılarak QT dispersiyonu (QTd) değeri bulundu (QTd = QT max-QT min). Aynı yöntemle düzeltilmiş QT süreleri (QTc) için de QT dispersiyonu hesaplandı. (QTcd = QT c max-QT c min).
Hastalar 7 günlük izlemde ventriküler aritmi gelişen ve ventriküler aritmi gelişmeyen grup olarak ikiye ayrıldı. İki grup QT dispersiyonu değerleri açısından karşılaştırıldı.
Bulgular
Ventriküler aritmi 49 hastada izlenmezken, 13 hastada izlendi. Ventriküler aritmi gelişen hastalarda QTd ve QTcd değerleri ventriküler aritmi gelişmeyen hastalara oranla daha yüksekti, ancak bu fark istatiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05).
Sonuçlar
Myokard infarktüsünün erken dönemlerindeki QTd ve QTcd değerleri ile ventriküler aritmiler arasında anlamlı ilişki saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: akut myokard infarktüsü, elektrokardiyografi, aritmi


The relationship between the development of ventricular arrhythmias and QT dispersion in the early phase of acute myocardial infarction

Mustafa Eroğlu1, Vatan Barışık2, Murat Akyurt3
1Oray Dialysis Center, Düzce, Turkey
2Metropol Medical Center, İzmir, Turkey
3Tepecik Training And Research Hospital, İzmir, Turkey

Objective
We aimed to analyze the relationship between the QT dispersion (QTd), corrected QT dispersion (QTcd) and the frequency of ventricular arrhythmias in the early phase of the myocardial infarction.
Method
There were 72 patients with acute myocardial infarction included in the study. The patients had ECG examination 0, 4 and 24 hours of admission. The longest (QT max) and the shorthest QT (QT min) were determined in each ECG examination. QT dispersion (QTd) value was calculated by substracting the shorted QT value from the longest QT value (QTd = QT max-QT min). QT dispersion was also calculated for the corrected QT (QTc)durations by using the same method.
The patients were allocated into two groups in accordance to the development of ventricular arrhytmia or not, during the following 7 days. The groups were compared about their QT dispersion values.
Results
We did not observe ventricular arrhytmias in 49 patients, but in the remaining 23 patients. QTd and QTcd values in the patients who developed ventricular arrhytmias were higher in comparison to the patients who did not develop ventricular arrhythmias, however the difference was not significant (p>0.05).
Conclusions
QTd and QTcd values measured in the early phase of the myocardial infarction were not correlated with the ventricular arrhytmias.

Keywords: acute myocardial infarction, electrocardiography, arrhythmia


Mustafa Eroğlu, Vatan Barışık, Murat Akyurt. The relationship between the development of ventricular arrhythmias and QT dispersion in the early phase of acute myocardial infarction. Kafkas J Med Sci. 2012; 2(1): 10-14

Sorumlu Yazar: Mustafa Eroğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git