Foster-Kennedy sendromlu hastanın klinik ve radyolojik takibi: olgu sunumu. [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2012; 2(1): 21-25 | DOI: 10.5505/kjms.2012.79188  

Foster-Kennedy sendromlu hastanın klinik ve radyolojik takibi: olgu sunumu.

Nergiz Hüseyinoğlu1, Metin Ekinci2, Güneş Orman3, Umut Kantarcı3
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabi̇lim Dalı, Kars, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

Foster-Kennedy sendromu anterior fossanın yer kaplayan kitlesi nedeniyle gelişen, ipsilateral optik atrofi, kontrlateral papil ödemi ve anozmi ile karakterize çok nadir bir sendromdur.
Bu makalede Foster-Kennedy sendromu tanısı alan bir hastanın takip bulgularını sunduk. Dev bir ön fossa menenjiyomunun sebep olduğu olguda ileri düzeyde nöro-oftalmalojik inceleme verileri ve MRG inceleme görüntüleri elde ettik.

Anahtar Kelimeler: Foster-Kennedy sendromu, optik atrofiler, manyetik rezonans görüntüleme, nörolojik muayene


Clinicoradiological follow-up of a patient with Foster Kennedy syndrome: a case report.

Nergiz Hüseyinoğlu1, Metin Ekinci2, Güneş Orman3, Umut Kantarcı3
1Department Of Neurology, Kafkas University School Of Medicine, Kars, Turkey
2Department Of Ophthalmology, Kafkas University School Of Medicine, Kars, Turkey
3Department Of Radiology, Kafkas University School Of Medicine, Kars, Turkey

Foster-Kennedy syndrome (FKS), caused by space occupying anterior calvarial fossa masses, is a very rare syndrom consisting of ipsilateral optic atrophy, contralateral papilledema and anosmia.
In this article, we reported the follow-up findings of of a patient diagnosed with Foster Kennedy Syndrome. We had advanced neuroophthalmological examinations and magnetic resonance (MR) images of the case caused by a giant anterior fossa menengioma.

Keywords: Foster-Kennedy syndrome, optic atrophies, magnetic resonance imaging, neurologic examination


Nergiz Hüseyinoğlu, Metin Ekinci, Güneş Orman, Umut Kantarcı. Clinicoradiological follow-up of a patient with Foster Kennedy syndrome: a case report.. Kafkas J Med Sci. 2012; 2(1): 21-25

Sorumlu Yazar: Nergiz Hüseyinoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git