Sentinel ve vitros direkt LDL-C ölçüm yöntemlerinin analitik performansları ve hiperlipidemi sınıflaması [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2011; 1(2): 47-52 | DOI: 10.5505/kjms.2011.68552  

Sentinel ve vitros direkt LDL-C ölçüm yöntemlerinin analitik performansları ve hiperlipidemi sınıflaması

Sacide Atalay1, Ralfi Sınger2, Hüseyin Kayadibi3, Mehmet Murat Yekrek1, Saadet Kurcenlı1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Klinik Biyokimya Kliniği, İstanbul, Türkiye
3İskenderun Askeri Hastanesi, Klinik Biyokimya Kliniği, İskenderun, Türkiye

AMAÇ: Serumda LDL-C ve sdLDL-C ölçümü için basit ve doğru bir metot gereklidir. Sentinel ve Vitros direkt LDL-C ölçüm metodlarının analitik performanslarını değerlendirmeyi, bu iki direkt ölçüm metodunun LDL-C değerlerini birbirleriyle ve Friedewald formülü ile hesaplanan LDL-C değerleri ile karşılaştırmayı ve hiperlipidemili hastaların sınıflandırılmasında hangi lipit parametresinin daha uygun olacağını belirlemeyi amaçladık.

YÖNTEMLER: Direkt metotların analitik performansları 60 serum örneğinde değerlendirildi. İki farklı direkt LDL-C ölçüm metodu ve Friedewald formülü ile farklı 122 serum örneğinde LDL-C hesaplandı. Bunların dışındaki 118 serum örneğinde Sentinel sdLDL-C, Vitros sdLDL-C ve diğer değerlendirilen lipit parametreleri ölçüldü.
BULGULAR: Sentinel direkt LDL-C, Vitros direkt LDL-C ve Friedewald formülü ile hesaplanan ortalama LDL-C konsantrasyonları sırasıyla 152±44 mg/dL, 146±45 mg/dL ve 141±41 mg/dL’ydi, (P<0.001). Friedewald LDL-C ile Sentinel dLDL-C ve Vitros dLDL-C arasında oldukça yüksek korelasyonlar gözlendi (sırasıyla, r=0,934 ve r=0,936). Direkt metodların çalışma içi tekrarlanabilirlikleri <%1,42 iken, toplam tekrarlanabilirlikleri Sentinel dLDL-C için <%1,73, Vitros dLDL-C için <%4,8 idi. Sentinel ve Vitros dLDL-C ölçüm metotlarının sistematik hataları sırasıyla %11 ve %17,5 idi. Hiperlipidemi grupları Friedewald LDL-C baz alınarak oluşturulmasına rağmen, en düşük Friedewald LDL-C hipertrigliseridemik grupta, en düşük sdLDL-C ise normolipidemik grupta gözlendi.
SONUÇ: Vitros dLDL-C için toplam tekrarlanabilirlik >%4 olduğu için bu metodun NCEP ATP III performans kriterlerini karşılayamadığı söylenebilir. Friedewald formülü ile hesaplanan LDL-C değerleri ile karşılaştırıldığında direk ölçüm metodlarındaki LDL-C değerleri anlamlı şekilde yüksekti. Hiperlipidemi hastalarının değerlendirilmesinde Sentinel direkt LDL-C ya da sdLDL-C’ün tercih edilmesi daha faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Friedewald formülü, hiperlipidemi, LDL-C, sdLDL-C, Sentinel, Vitros.


Analytical performances of sentinel and vitros direct LDL-C assay methods, and classification of hyperlipidemia

Sacide Atalay1, Ralfi Sınger2, Hüseyin Kayadibi3, Mehmet Murat Yekrek1, Saadet Kurcenlı1
1Haydarpasa Numune Teaching And Research Hospital, Department Of Clinical Biochemistry, Istanbul, Turkey
2Zeynep Kamil Women And Obstetrical Hospital, Department Of Clinical Biochemistry, Istanbul, Turkey
3Iskenderun Military Hospital, Department Of Clinical Biochemistry, Iskenderun, Turkey

OBJECTIVE: A simple and accurate method is necessary to measure the LDL-C and sdLDL-C in serum. We aimed to evaluate the analytical performances of Sentinel and Vitros direct LDL-C (dLDL-C) assay methods, to compare LDL-C values of these direct methods with each other and with those values calculated by Friedewald formula, and to determine which lipid parameters could be more proper for classification of patients with hyperlipidemia.
METHODS: Analytical performances of direct methods were evaluated in 60 serum samples. LDL-C was determined in different 122 sera via two different direct methods and Friedewald formula. Sentinel sdLDL-C, Vitros sdLDL-C and other evaluated lipid parameters were estimated in additional 118 serum samples.
RESULTS: Mean LDL-C concentrations for Sentinel dLDL-C, Vitros dLDL-C and Friedewald formula were 152±44 mg/dL, 146±45 mg/dL, 141±41 mg/dL, respectively, (P<0.001). Highly significant associations were observed between Friedewald LDL-C and both Sentinel and Vitros dLDL-C (r=0.934, r=0.936, respectively). Although within-run imprecisions for direct methods were lower than 1.42%, total imprecisions for Sentinel and Vitros dLDL-C were lower than 1.73% and 4.8%, respectively. Sentinel and Vitros dLDL-C assay methods had 11% and 17.5% systematic error, respectively. While the lowest Friedewald LDL-C concentrations were observed in hypertriglyceridemic group, the lowest sdLDL-C values were obtained in normolipidemic group, although hyperlipidemia groups were based on Friedewald LDL-C.
CONCLUSION: Vitros dLDL-C did not seem to be able to meet performance criterion of NCEP ATP III for LDL-C, because total imprecision for it was more than 4%. Direct assay methods significantly overestimated LDL-C values compared with Friedewald formula. Preference of the Sentinel direct LDL-C or sdLDL-C could be more useful for evaluation of patients with hyperlipidemia.

Keywords: Friedewald formula, hyperlipidemia, LDL-C, sdLDL-C, Sentinel, Vitros.


Sacide Atalay, Ralfi Sınger, Hüseyin Kayadibi, Mehmet Murat Yekrek, Saadet Kurcenlı. Analytical performances of sentinel and vitros direct LDL-C assay methods, and classification of hyperlipidemia. Kafkas J Med Sci. 2011; 1(2): 47-52

Sorumlu Yazar: Hüseyin Kayadibi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git