Kafkas J Med Sci: 1 (2)
Cilt: 1  Sayı: 2 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
TAM DERGI
1.
Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 2011; 1(2): 47-91.
Kafkas Journal of Medical Sciences 2011; 1(2): 47-91.
Bahattin Balcı
Sayfalar -47 - 91

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Sentinel ve vitros direkt LDL-C ölçüm yöntemlerinin analitik performansları ve hiperlipidemi sınıflaması
Analytical performances of sentinel and vitros direct LDL-C assay methods, and classification of hyperlipidemia
Sacide Atalay, Ralfi Sınger, Hüseyin Kayadibi, Mehmet Murat Yekrek, Saadet Kurcenlı
doi: 10.5505/kjms.2011.68552  Sayfalar 47 - 52

3.
Elektif Sezaryen doğumlar sonrası postoperatif ağrı gideriminde meperidin ve tramadolün karşılaştırılması: Bir prospektif randomize çalışma
Comparison of meperidine and tramadol in postoperative pain management following elective cesarean births: A prospective randomized study
Ürfettin Hüseyinoğlu, Kahraman Ülker, İsmail Temur, Mustafa Kütük
doi: 10.5505/kjms.2011.02486  Sayfalar 53 - 56

4.
Diyabet bakım profili ile metabolik kontrol değişkenleri arasındaki ilişki
The relation between diabetes care profile and metabolic control variables
Kezban Kara, Sezgi Çınar
doi: 10.5505/kjms.2011.41736  Sayfalar 57 - 63

5.
İntravenöz piyelografi ve baryumlu kolon grafisinin over kanserlerindeki rolü
The role of intravenous pyelography and colon barium graphy in ovarian cancers
Turhan Aran, Recep Erin, Cavit Kart, Mehmet Armağan Osmanağaoğlu, Hasan Bozkaya
doi: 10.5505/kjms.2011.91300  Sayfalar 64 - 68

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
6.
İkinci rahimiçi araç uygulaması sonrası gelişen kronik alt karın ağrısı
Chronic lower abdominal pain after the insertion of the second intrauterine device
Kahraman Ülker, Abdülaziz Gül, İsmail Temur, Mustafa Ersöz, İslim Volkan, Mehmet Karaca
doi: 10.5505/kjms.2011.25733  Sayfalar 69 - 73

7.
Mide rezeksiyonu ve Radyoterapi sonrası gelişen nadir bir gastroduodenal fistül olgusu: Literatürde ilk olgu
A rare case of gastroduodenal fistula following gastric resection and radiotherapy: First case in the literature
Barlas Sulu, Elif Demir, Orhangazi Ozbilen, Hasan Altun
doi: 10.5505/kjms.2011.87597  Sayfalar 74 - 76

8.
Ulnar sinirin dorsal duysal dallarının alışılmadık bir anatomik varyasyonu: Bir olgu sunumu
An unusual anatomic variation of dorsal sensory branches of the ulnar nerve: A case report.
Mehmet Bülent Özdemir, Ramazan Hakan Özcan, Dilek Bağdatlı, Şahika Pınar Akyer, Gökşin Nilüfer Yonguç
doi: 10.5505/kjms.2011.33043  Sayfalar 77 - 80

DERLEME
9.
Diabetes Mellitus ve Kardiovasküler Komplikasyonlar
Diabetes Mellitus and Cardiovasculary Complications
Özcan Keskin, Bahattin Balcı
doi: 10.5505/kjms.2011.09797  Sayfalar 81 - 85

10.
Reiki: Eski Bir İyileştirme Sanatı-Modern Hemşirelik Uygulaması
Reiki: An Ancient Healing Art-Modern Nursing Practice
Zeynep Erdoğan, Sezgi Çınar
doi: 10.5505/kjms.2011.70288  Sayfalar 86 - 91

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git