Perkütan nefrolitotomi sonrasında nefrostomi hattında transizyonel hücreli karsinom rekürrensi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2014; 4(2): 75-78 | DOI: 10.5505/kjms.2014.73645  

Perkütan nefrolitotomi sonrasında nefrostomi hattında transizyonel hücreli karsinom rekürrensi

Mustafa Sofikerim1, Mert Ali Karadağ2, Emrecan Akınsal3, Fikret Halis3
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Üst üriner sistem tümörlerinin perkütan yöntemle tedavisinde, nefrostomi hattına tümör ekilmesi potansiyel bir risktir. Literatürde, az sayıda olgu bildirilmiștir. Bu yayında, perkütan nefrolitotomi sonrasında, nefrostomi hattına tümör ekilen bir olgu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Karsinom, neoplazi, nefrostomi, perkütan, ekim, transizyonel hücreli


Transitional cell carcinoma recurrence in the nephrostomy tract after percutaneous nephrolithotomy

Mustafa Sofikerim1, Mert Ali Karadağ2, Emrecan Akınsal3, Fikret Halis3
1Department Of Urology, Acıbadem University Faculty Of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department Of Urology, Kafkas University Faculty Of Medicine, Kars, Turkey
3Department Of Urology, Erciyes University Faculty Of Medicine, Kayseri, Turkey

Local seeding of the nephrostomy tract has been theorized as a potential risk of percutaneous management of upper urinary tract tumors. Few cases of nephrostomy tract seeding have been reported. We report a case of nephrostomy tract tumor seeding after percutaneous nephrolithotomy.

Keywords: Carcinoma, neoplasm, nephrostomy, percutaneous, seeding, transitional cell


Mustafa Sofikerim, Mert Ali Karadağ, Emrecan Akınsal, Fikret Halis. Transitional cell carcinoma recurrence in the nephrostomy tract after percutaneous nephrolithotomy. Kafkas J Med Sci. 2014; 4(2): 75-78

Sorumlu Yazar: Mert Ali Karadağ, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git