Kafkas J Med Sci: 4 (2)
Cilt: 4  Sayı: 2 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Lomber Mikrodiskektomi Esnasında Aksesuar Root ve Dural Yaralanma Sıklığı
Accessory Nerve Root and associated dural injury incidences encountered during lumbar microdiscectomy performed for lumbar disc hernias
Şeyho Cem Yücetaş, Can Hakan Yıldırım, Mehmet Bülent Balioğlu, Yusuf Ehi, Ahmet Faruk Soran, Aytaç Akbaşak
doi: 10.5505/kjms.2014.83702  Sayfalar 45 - 50

TAM DERGI
2.
Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 2014; 4 (2): 45-86.
Kafkas Journal of Medical Sciences 2014; 4 (2): 45-86.
Kahraman Ülker
Sayfalar 45 - 86
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Kardiyovasküler kısıtlılık ve semptomlar profilinin yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon skalaları ile ilişkisi
Correlation of cardiovascular limitations and symptoms profile with the quality of life, anxiety and depression scales
Derya Özcanlı Atik, Sezgi Çınar
doi: 10.5505/kjms.2014.28863  Sayfalar 51 - 56

4.
Parotid kitlelerinin değerlendirilmesinde ince iğne aspirasyon biyopsisi ile histopatolojinin karşılaştırılması
Comparison of fine needle aspiration biopsy and histopathology in the evaluation of parotid masses
Ali Osman Özbey, Fatih Bora, Ahmet Kutluhan, Mahmut Duymuş, Kazım Bozdemir
doi: 10.5505/kjms.2014.96658  Sayfalar 57 - 61

5.
Ameliyat sonrası ağrı yönetiminde nitelik değişimi: İki peryodunun karşılaştırılması
Quality changes in postoperative pain management: Comparison of two periods
Elif Dirimeşe, Meryem Yavuz, Yasemin Altınbaş
doi: 10.5505/kjms.2014.29200  Sayfalar 62 - 68

DERLEME
6.
Non-invazif Ventilasyonun Abdominal Ve Torasik Cerrahi Sonrası Profilaktik Kullanımı
Prophylactic Use Of Non-invasive Ventilation After Abdominal And Thoracic Surgery
Ayşe Nur Yeksan, Cafer Mutlu Sarıkaş, Ürfettin Hüseyinoğlu, Sadık Avşar
doi: 10.5505/kjms.2014.48569  Sayfalar 69 - 74

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
7.
Perkütan nefrolitotomi sonrasında nefrostomi hattında transizyonel hücreli karsinom rekürrensi
Transitional cell carcinoma recurrence in the nephrostomy tract after percutaneous nephrolithotomy
Mustafa Sofikerim, Mert Ali Karadağ, Emrecan Akınsal, Fikret Halis
doi: 10.5505/kjms.2014.73645  Sayfalar 75 - 78

8.
Dalağın travmatik olmayan psödokisti: Bir olgu sunumu
Non-traumatic pseudocyst of the spleen: A case report
Metin Şenol, Hakan Özdemir, İbrahim Tayfun Şahiner, Zehra Ünal Özdemir
doi: 10.5505/kjms.2014.24008  Sayfalar 79 - 83

9.
Diskret papüler liken miksödematöz: Bir olgu sunumu
Discrete papular lichen myxoedematosus: A case report
Fatma Pelin Cengiz
doi: 10.5505/kjms.2014.04706  Sayfalar 84 - 86

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git