Lomber Mikrodiskektomi Esnasında Aksesuar Root ve Dural Yaralanma Sıklığı [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2014; 4(2): 45-50 | DOI: 10.5505/kjms.2014.83702  

Lomber Mikrodiskektomi Esnasında Aksesuar Root ve Dural Yaralanma Sıklığı

Şeyho Cem Yücetaş1, Can Hakan Yıldırım1, Mehmet Bülent Balioğlu2, Yusuf Ehi3, Ahmet Faruk Soran4, Aytaç Akbaşak1
1Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Ana Bilimdalı, Kars, Turkiye
2Baltalimanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,istanbul,turkey
3Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilimdalı, Kars, Turkiye
4Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi,beyin Cerrahisi Ana Bilimdalı, Şanlıurfa, Turkiye

AMAÇ:
Çalıșmadaki amacımız lomber mikrodiskektomi girișimleri sırasında intraoperatif olarak karșılașılan aksesuar sinir kökü görülme ve yerleșim yeri sıklığı sonuçlarımızı sunmak ve aksesuar root varlığına ilișkin bulgulara dikkat çekmektir.
YÖNTEM:
Bu çalıșma Nisan 2010 ile Ağustos 2013 tarihleri arasında mikrodisektomi yöntemiyle opere olan, üç merkezdeki hastaların (N=820) kayıtlarının retrospektif olarak incelenmesiyle yapıldı. Çalıșmaya nörolojik ve radyolojik muayeneler sonucu operasyon endikasyonu konulan olgular dahil edildi. Çalıșmada aksesuar sinir kökü anomalisi ve buna bağlı dura veya sinir kökü yaralanma oranları incelendi. Cinsiyet, aksesuar sinir kökü ve dura yaralanması varlığı, diğer değișkenleri incelemek üzere bağımsız değișkenler olarak kullanıldı.
BULGULAR:
Lomber aksesuar sinir kökü anomalisi opere edilen 820 hastanın 22’sinde (%3) tespit edildi. L4-5 disk hernisi formasyonunda en çok rastlanan seviye olup, ikincisi ise L5-S1 seviyesiydi. Disk hernisinin sağ ya da sol tarafta olması, hiçbir seviyede dikkate değer bir farklılık olușturmamıștır (p>0,05). Aksesuar sinir köklerinin en sık rastlanıldığı yerleșim yeri L5-S1 boșluğu olmuștur ve ikinci olarak L4-5 gelmektedir. Ancak aksesuar sinir köklerinin sağ ya da sol tarafta yerleșim sıklığı, hiçbir lomber disk seviyesinde farklı olmamıștır (p>0,05). Aksesuar sinir kökü varlığı, dura yaralanması ihtimalini arttırmıștır. Aksesuar sinir kökü varlığından bağımsız olarak cinsiyetin kadın olması, dura yaralanmalarında bir risk faktörü olmuștur.
SONUÇ:
Aksesuar sinir kökü en sık L5-S1 disk aralığındadır. Aksesuar kökün varlığı, dura yaralanması ihtimalini arttırmaktadır. Ayrıca cinsiyetin kadın olması, dura yaralanmaları için bağımsız bir risk faktörüdür.

Anahtar Kelimeler: Aksesuar sinir kök, dura yırtılması, lomber disk hernisi, mikrodiskektomi


Accessory Nerve Root and associated dural injury incidences encountered during lumbar microdiscectomy performed for lumbar disc hernias

Şeyho Cem Yücetaş1, Can Hakan Yıldırım1, Mehmet Bülent Balioğlu2, Yusuf Ehi3, Ahmet Faruk Soran4, Aytaç Akbaşak1
1Department Of Neurosurgery, Kafkas University Faculty Of Medicine, Kars, Turkey
2Baltalimanı Education And Research Hospital, İstanbul,turkey
3Department Of Neurology, Kafkas University Faculty Of Medicine, Kars,turkey
4Department Of Neurosurgery, Harran University Faculty Of Medicine, Şanlıurfa, Turkey

AIM:
We aimed to find the incidence of accessory nerve roots and their respective sites encountered intraoperatively during lumbar microdiscectomy operations, and to draw attention to the findings associated with the presence of accessory nerve roots.
METHODS:
This study was conducted by retrospective analysis of the records of patients (N=820) who were operated by the method of microdiscectomy in three medical centers between April 2010 and August 2013. Cases that indicated surgery upon neurological and radiological examinations were included in the study. In the study, accessory nerve root abnormalities and the related dural tears or nerve root injuries were assessed. The variables of sex, presence of accessory roots and dural injury were used as independent variables to analyze the other variables.
RESULTS:
Accessory nerve root anomaly was detected in 22 (3%) of 820 operated patients. L4-5 was the most frequent level for hernia formation and followed by L5-S1 level. The hernia side, as right or left, did not signifi cantly differ at any level (p>0.05). L5-S1 space was the most frequent site for accessory nerve roots and followed by L4-5 space. However, the frequency of right or left side location of the accessory nerve roots were not different at any lumbar disc level (p>0.05). The presence of an accessory nerve root increased the chance of dural tear injury. Female gender, independent from the presence of an accessory nerve root, was a risk factor for dural tear injury.
CONCLUSION:
The accessory nerve root is most frequently observed at the L5-S1 disc level and its presence increases the chance of dural injury. In addition, female gender is an independent risk factor for dural injury.

Keywords: Accessory nerve root, dural tear, lumbar disc herniation, microdiscectomy.


Şeyho Cem Yücetaş, Can Hakan Yıldırım, Mehmet Bülent Balioğlu, Yusuf Ehi, Ahmet Faruk Soran, Aytaç Akbaşak. Accessory Nerve Root and associated dural injury incidences encountered during lumbar microdiscectomy performed for lumbar disc hernias. Kafkas J Med Sci. 2014; 4(2): 45-50

Sorumlu Yazar: Şeyho Cem Yücetaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git