Parotid kitlelerinin değerlendirilmesinde ince iğne aspirasyon biyopsisi ile histopatolojinin karşılaştırılması [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2014; 4(2): 57-61 | DOI: 10.5505/kjms.2014.96658  

Parotid kitlelerinin değerlendirilmesinde ince iğne aspirasyon biyopsisi ile histopatolojinin karşılaştırılması

Ali Osman Özbey1, Fatih Bora1, Ahmet Kutluhan2, Mahmut Duymuş3, Kazım Bozdemir4
1Kafkas Üniversitjesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kars
2Medicalpark Hastaneleri, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul
3Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kars
4Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara

AMAÇ:
Parotis kitlelerinde postoperatif histopatolojik sonuçlar referans alınarak ince iğne aspirasyon biyopsisinin (İİAB) tanısal değerini belirlemek.
YÖNTEM:
Çalıșmaya Ankara Atatürk Eğitim ve Araștırma Hastanesi 1. Kulak-Burun-Boğaz kliniği tarafından yapılan 33 parotidektomi spesimeninin histopatolojik tanısı ve İİAB sonuçları dahil edildi.
BULGULAR:
Postoperatif patoloji sonuçları referans alındığında benign ve malign ayrımında İİAB nin duyarlılık, özgüllük, doğru tahmin değeri (PPV-pozitif prediktif value), yanlıș tahmin değeri (NPVnegatif prediktif value) ve yararlılık oranı sırası ile 4/5 (%80), 27/28 (%96,4), 4/5 (%80), 27/28 (%96,4), 31/33 (%93,9) olarak hesaplandı.
SONUÇ:
İİAB parotis kitlelerinde kolay uygulanan, çabuk ve güvenilir sonuç veren, duyarlılık ve özgüllüğü yüksek, ucuz ve risksiz erken tanı yöntemidir. Çalıșmamızda bulunan yüksek duyarlılık ve özgüllük değerleri literatür verileri ile korelasyon göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Biyopsi, ince iğne, parotis neoplazileri, testlerin tahmin değerleri, duyarlılık ve özgüllük


Comparison of fine needle aspiration biopsy and histopathology in the evaluation of parotid masses

Ali Osman Özbey1, Fatih Bora1, Ahmet Kutluhan2, Mahmut Duymuş3, Kazım Bozdemir4
1Department Of Otolaryngology, Kafkas University Faculty Of Medicine, Kars
2Otolaryngology Clinics, Medicalpark Hospitals, Istanbul
3Department Of Radiology, Kafkas University Faculty Of Medicine, Kars
4Otolaryngology Clinics, Atatürk Training And Research Hospital, Ankara

AIM:
To determine the diagnostic value of fi ne needle aspiration biopsy (FNAB) of parotid masses in the basis of postoperative histopathological results.
METHODS:
The study was conducted in Ankara Atatürk Training and Research Hospital fi rst Otolaryngology clinics. Thirty-three parotidectomy specimens and FNAB results were included.
RESULTS:
FNAB sensitivity, specifi city, positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV) were calculated as 4/5 (80%), 27/28 (96.4%), 4/5 (80%), 27/28 (96.4%), 31/33 (93.9%), respectively in the basis of postoperative benign and malign pathology results.
CONCLUSION:
FNAB is an easy, quick, highly specifi c and sensitive, cheap and reliable diagnostic technique for parotis masses.
In our study, the high sensitivity and specifi city values were correlated
with literature data.

Keywords: Biopsy, fine needle, parotid neoplasms, predictive value of tests, Sensitivity and Specificity


Ali Osman Özbey, Fatih Bora, Ahmet Kutluhan, Mahmut Duymuş, Kazım Bozdemir. Comparison of fine needle aspiration biopsy and histopathology in the evaluation of parotid masses. Kafkas J Med Sci. 2014; 4(2): 57-61

Sorumlu Yazar: Ali Osman Özbey, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git