Çoklu Gram Negatif Basillere Bağlı Menenjit: İki Olgu Sunumu ve Literatür Taraması [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2020; 10(2): 152-156 | DOI: 10.5505/kjms.2020.75418  

Çoklu Gram Negatif Basillere Bağlı Menenjit: İki Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

Filiz Orak1, Recep Eken2, Kutsal Devrim Seçinti2, Kasım Zafer Yüksel2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Çoklu Gram negatif bakteri üremesine bağlı görülen menenjit, nadir görülen bir durumdur. Menenjitin sıklıkla paravertebral alan enfeksiyonu, karmaşık nöroşirürji prosedürleri veya kolorektal hastalıkları takiben karmaşıklaşan bir nozokomiyal enfeksiyon ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı nöroşirurjik müdahalelerden sonra beyin omurilik sıvısı kültürlerinde çoklu Gram negatif bakteriyel büyüme gösteren iki hastayı bildirmektir. Polimikrobiyal menenjit, omurga cerrahisinden sonra nadir görülen bir komplikasyon olmasına rağmen, genel önlemler ile büyük ölçüde önlenebilir.

Anahtar Kelimeler: gram-negative bacteria, meningitis, nosocomial


Meningitis Due to Multiple Gram-negative Bacilli: A Report of Two Cases and the Literature Review

Filiz Orak1, Recep Eken2, Kutsal Devrim Seçinti2, Kasım Zafer Yüksel2
1Department of Microbiology,Kahramanmaras Sutcu Imam University,Kahramanmaras,Turkey
2Department of Neurosurgery, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Turkey

Meningitis due to multiple Gram-negative bacilli is a rare condition. It has been reported that meningitis is often associated with an infection of the paravertebral space, a nosocomial infection that becomes complicated following complex neurosurgical procedures or colorectal diseases. The aim of this study is to report two Syrian refugee patients with multiple Gram negative bacterial growth in cerebrospinal fluid cultures after neurosurgical interventions.

Keywords: Gram-negative bacteria, meningitis, nosocomial


Filiz Orak, Recep Eken, Kutsal Devrim Seçinti, Kasım Zafer Yüksel. Meningitis Due to Multiple Gram-negative Bacilli: A Report of Two Cases and the Literature Review. Kafkas J Med Sci. 2020; 10(2): 152-156

Sorumlu Yazar: Filiz Orak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git