Kafkas J Med Sci: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Peptik Ulser Hastalarinda Sempatik Sinir Sisteminin Elektrofizyolojik Olarak Degerlendirilmesi
The Electrophysiological Evaluation of Sympathetic Nervous System in Patients with Peptic Ulcer
Hatice Köse Özlece, Nergiz Hüseyinoğlu, Turgut Anuk, Barlas Sülü
doi: 10.5505/kjms.2014.29484  Sayfalar 1 - 5

TAM DERGI
2.
Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 2014; 4 (1): 1-44.
Kafkas Journal of Medical Sciences 2014; 4 (1): 1-44.
Kahraman Ülker
Sayfalar 1 - 44
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Kornea nakli ameliyatı öncesi bekleme süresini etkileyen özellikler
The factors effecting the waiting time before corneal transplantation operation
Baki Kartal, Baran Kandemir, Turan Set, Süleyman Kuğu, Aytekin Apil, Sadullah Keleş, Yusuf Özertürk
doi: 10.5505/kjms.2014.98598  Sayfalar 6 - 13

4.
Sigara ve zararlarına yönelik eğitimin etkinliği: Bir konferans değerlendirmesi
Efficicacy of an education program on smoking and its hazards: Evaluation of a conference
Hamit Sırrı Keten, Mustafa Haki Sucaklı, Özgür Ersoy, Hüseyin Üçer, Nagihan Sarı, Mustafa Çelik
doi: 10.5505/kjms.2014.92486  Sayfalar 14 - 18

5.
Endemik Bölgelerde Bruselloz Tanısında Serolojik Testlerin Kombinasyonu
Combination of The Serological Tests For The Diagnosis of Brucellosis in Endemic Areas
Mehmet Balcı, Çiğdem Kader, Neziha Yılmaz, Mehmet Uyar, Yalçın Erdoğan
doi: 10.5505/kjms.2014.31549  Sayfalar 19 - 22

6.
Sağlıklı Bireylerde Kinezyo Bantlama Tekniğinin Quadriceps Kas Kuvveti Üzerine Etkisi
The Effect Of Kinesiotaping technique On Quadriceps Muscle Strength of Healthy Subjects
Erkal Arslanoğlu, Nevin Atalay Güzel, Besime Çilli
doi: 10.5505/kjms.2014.08370  Sayfalar 23 - 26

DERLEME
7.
Yaşam tarzı değişikliğinin üreme potansiyeline etkisi
Effect of modification of lifestyle on reproductive potential
Turgut Aydın, Mert Ali Karadağ, Aslan Demir, Kürşat Çeçen, Yetkin Karasu, Kahraman Ülker
doi: 10.5505/kjms.2014.64936  Sayfalar 27 - 35

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
8.
Toksik megakolona yol açan izole yetişkin hipoganglionozis: Bir Olgu Sunumu
Isolated adult hypoganglionosis resulting in toxic megacolon: A Case Report
Şahin Kahramanca, Gülay Özgehan, Bahadır Rüçhan Celep, Gaye Ebru Şeker, Ata Türker Arıkök, Tevfik Küçükpınar
doi: 10.5505/kjms.2014.28291  Sayfalar 36 - 39

9.
Tayanç-Prasad sendromu olgusunda alkalen fosfataz ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeyi: Bir olgu sunumu
Alkaline phosphatase and insuline-like growth factor-1 levels in Tayanç-Prasad syndrome: A case report
Zafer Bıçakçı
doi: 10.5505/kjms.2014.96967  Sayfalar 40 - 44

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git