Kafkas J Med Sci: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
TAM DERGI
1.
Tam Dergi
Full issue

Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Pediatrik Hastalarda Uyguladığımız Anestezi ve Analjezi Yöntemleri
Anesthesia and Analgesia Methods that We Used on Pediatric Patients
Semih Başkan, Duygu Kayar, Mehmet Gamlı, Eda Macit, Dilşen Örnek, Oya Kılcı, Canan Ün, Özgür Aldemir
doi: 10.5505/kjms.2018.83435  Sayfalar 1 - 5

3.
Prediyabetik Hastalarda Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonların ve Miyokard Performans İndeksinin Değerlendirilmesi
Assessment of Left Ventricular Diastolic Functions and Myocardial Performance Index in Patients with Prediabetes
İbrahim Rencüzoğulları, Mehmet Necdet Akkuş
doi: 10.5505/kjms.2018.37233  Sayfalar 6 - 12

4.
Hayvan Isırığı ve Kuduz Riskli Teması Olan Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi
Evaluation of Pediatric Patients with Animal Bites and Rabies Suspected Exposures
Soner Sertan Kara, Orhan Delice
doi: 10.5505/kjms.2018.08860  Sayfalar 13 - 19

5.
Kronik Böbrek Hastalığı ve Son Dönem Böbrek Hastalığı’nda Malnütrisyon Pankreatik Ekzokrin Disfonksiyon ile İlişkili Olabilir mi?
Is There Any Contribution of Pancreatic Exocrine Dysfunction to the Malnutrition in Chronic Kidney Disease and End Stage Renal Disease?
Bülent Huddam, Alper Azak, Özgür Demirhan, Nilüfer Bayraktar, Volkan Karakuş, Yelda Dere, Siren Sezer
doi: 10.5505/kjms.2018.74317  Sayfalar 20 - 25

6.
Seldinger Yöntemi ile Gerçekleștirilen Perkütan Nefrostomi Deneyimlerimiz
Our Experiences with Percutan Nephrostomy by Seldinger Technique
Mustafa Bilal Hamarat, Alper Kafkaslı, Özgür Yazıcı, Serkan Özcan, Murat Bağcıoğlu, Murat Tuncer, Mehmet Kutlu Demirkol, Oktay Akça
doi: 10.5505/kjms.2017.24993  Sayfalar 26 - 29

7.
Anadolu Toplumunda Üst ile Alt Ektremite Uzun Kemiklerindeki Foramen Nutricium’ların Kantitatif ve Morfometrik Olarak Değerlendirilmesi
Quantitative and Morphometric Evaluation of the Foramina Nutricia in the Long Bones of the Upper and Lower Extremities in Anatolian Population
Muhammet Bora Uzuner, Mert Ocak, Ferhat Geneci, Necdet Kocabıyık, Mustafa F. Sargon, Asaad Al- Shouk
doi: 10.5505/kjms.2018.19327  Sayfalar 30 - 34

8.
Hipertiroidilerde Reaksiyon Zamanının Oddball Paradigması ile Araştırılması
Research of the Effect of Hyperthyroidism on Reaction Time Using the Oddball Paradigm
Nazan Dolu, Seval Keloğlan Müsüroğlu, Leyla Şahin, Kürşad Ünlühizarcı, Mustafa Tayfun Turan
doi: 10.5505/kjms.2018.44274  Sayfalar 35 - 38

9.
Kars Şehrindeki Yaşlı Nüfusta Görme Bozukluğu ve Körlüğün Yaygın Nedenleri
The Common Cause of Visual Impairment and Blindness Among an Elderly Population in the Province of Kars
Yaran Koban, Mustafa Koç, Halil Hüseyin Çağatay
doi: 10.5505/kjms.2017.39259  Sayfalar 39 - 44

10.
İlk Akut Önduvar ST Elevasyonlu Miyokart Enfarktüsü Geçiren Hastalarda Koroner Kollateral Dolaşım ile Hastane İçi Ölüm Arasındaki İlişki
The Relationship Between Coronary Collateral Circulation and In-hospital Mortality in Patients with First Acute Anterior STEMI
Bernas Altıntaş, Barış Yaylak
doi: 10.5505/kjms.2017.02170  Sayfalar 45 - 51

11.
Alt Ekstremite Venöz Yetmezliğinin Plantar Fasiit Etyolojisindeki Rolü
The Role of Lower Extremity Venous Insufficiency in Plantar Fasciitis Etiology
Gökhan Ragıp Ulusoy, Ali Bilge, Hamit Serdar Başbuğ, Ömür Öztürk
doi: 10.5505/kjms.2016.81084  Sayfalar 52 - 54

12.
Dokuz Maddelik Avrupa Kalp Yetmezliği Özbakım Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği
The Turkish Version of Reliability and Validity of Nine Item-European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale
Esra Yıldız, Behice Erci
doi: 10.5505/kjms.2018.44135  Sayfalar 55 - 60

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
13.
Yoğun Bakımda Hafif Şiddetli Bir Propofol İnfüzyon Sendromu
A Mild Type Propofol Infusion Syndrome Presentation in Critical Care
Aysu Hayriye Tezcan, Mesut Oterkus, Ilksen Donmez, Omur Ozturk, Zeynep Yavuzekinci
doi: 10.5505/kjms.2018.32154  Sayfalar 61 - 63

14.
Venlafaksin Tedavisine Sülpirid Eklenmesi Sonrası Görülen Hiperprolaktinemi: Olgu Sunumu
Hyperprolactinemia Due to the Sulpiride Addition to Venlafaxine Treatment: A Case Report
İbrahim Yağcı, Yasin Taşdelen, Yüksel Kıvrak
doi: 10.5505/kjms.2018.76588  Sayfalar 64 - 66

15.
Senkron Meme ve Mide Kanserlerini Taklit Eden Metastatik İnvazif Lobüler Meme Karsinomu
Metastatic Invasive Lobular Breast Carcinoma Mimicking Synchronous Breast and Gastric Cancers
Gokhan Tazegul, Melek Karakurt Eryılmaz, Fatma Yalçın Müsri, Betül Ünal, Gülsüm Özlem Elpek, Hasan Şenol Coşkun
doi: 10.5505/kjms.2018.47704  Sayfalar 67 - 70

DERLEME
16.
Aşı Reddine Genel Bir Bakış ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
An Overview of Vaccine Rejection and Review of Literature
Hayrunnisa Bekis Bozkurt
doi: 10.5505/kjms.2018.12754  Sayfalar 71 - 76

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git