Kafkas J Med Sci: 2 (3)
Cilt: 2  Sayı: 3 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Hayvan Etiği ve Laparoskopik Cerrahide Hayvan Kullanımı
Animal ethics and animal use in laparoscopic surgery
Kahraman Ülker, Ürfettin Hüseyinoğlu
doi: 10.5505/kjms.2012.02997  Sayfalar 89 - 93

TAM DERGI
2.
Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 2012; 2 (3): 89-127.
Kafkas Journal of Medical Sciences 2012; 2 (3): 89-127.
Kahraman Ülker
Sayfalar 89 - 127
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Mezuniyet ve profesyonel sağlık personeli olarak çalışmanın hasta güvenliği bilinci üzerine etkileri
Effects of graduation and working as a health professional employee on the awareness of patient safety
Tülin Yıldız, Gülşah Eriten, İlknur Erdem, Nevzat Selim Gökay, Mustafa Kulaç, Recep Alp
doi: 10.5505/kjms.2012.03511  Sayfalar 94 - 98

4.
Umbilikal arter Doppler flowmetrisinde ters akım ya da diyastol sonu akım kaybıyla birlikte intrauterin gelişme geriliği ve/veya preeklampsi olan gebeliklerin perinatal sonuçları
Perinatal Outcomes of pregnancies with intrauterine growth restriction and/or preeclampsia associated with reverse flow or absence of end-diastolic flow velocity in umbilical artery Doppler flowmetry
Arif Deniz, Kahraman Ülker
doi: 10.5505/kjms.2012.79664  Sayfalar 99 - 104

5.
Yaşlılara evde bakım verenlerde ruhsal belirti sıklığı ve etkileyen faktörler
Frequency and affecting factors of psychiatric symptoms of caregivers of elderly people
Binali Çatak, Can Öner, Ahmet Selçuk Kılınç, Sevinç Sütlü, Sırrı Şenbayram
doi: 10.5505/kjms.2012.15238  Sayfalar 105 - 108

6.
Akut Koroner Sendromun Erken Tanısında Kalp Tipi Serbest Yağ Asidi Bağlayıcı Proteinin, CPK-MB ve Troponin-I’in karşılaştırılması
Comparison of Heart Type Free Fatty Acid Binding Protein, CPK-MB and Troponin-I in the early diagnosis of acute coronary syndrome
Mehmet Burak Aktuğlu, Onur Tunca, Eray Atalay, Şencan Acar, Sadrettin Özge Erez, Namık Yiğit, Mesut Ayer, Zeynep Karaali, Taner Alioğlu
doi: 10.5505/kjms.2012.42714  Sayfalar 109 - 114

7.
Geriatri merkezi çalışanlarında yaşlı tutumunun değerlendirilmesi
The attitudes towards elderly by the personnel of geriatric care centres
Demet Ünalan, Ferhan Soyuer, Ferhan Elmalı
doi: 10.5505/kjms.2012.15870  Sayfalar 115 - 120

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
8.
Erişkin bir hastada mitral kapak ön yaprakçık üzerinde doğumsal kan-kisti: Olgu sunumu ve literatür derlemesi
Congenital blood-cyst on the anterior leaflet of the mitral valve in an adult patient: A case report and the review of the literature.
Ahmet Karakurt, Tolga Sinan Güven, Yüksel Kaya, Bahattin Balcı
doi: 10.5505/kjms.2012.27247  Sayfalar 121 - 124

9.
Emosyonel stres sonrası koroner arter diseksiyona bağlı akut miyokard infarktüsü
Acute myocardial infarction due to coronary artery dissection triggered by emotional stress
Yüksel Kaya, Çağlar Emre Çağlıyan, Yemlihan Ceylan, Bahattin Balcı
doi: 10.5505/kjms.2012.79553  Sayfalar 125 - 127

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git