Kafkas J Med Sci: 7 (3)
Cilt: 7  Sayı: 3 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
Tam Dergi
Full Issue

Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Kars’da Gelişimsel Kalça Displazi Tarama Sonuçları ve Ortalama Maliyet Analizi
Results of Developmental Hip Dysplasia and Average Cost Analysis in Kars
Ali Bilge, Gökhan Ragıp Ulusoy, Bilgehan Çatal, Sefer Üstebay, Döndü Üstebay
doi: 10.5505/kjms.2017.36002  Sayfalar 181 - 187

3.
Ektopik Gebeliklerde Tek Doz Metotreksat Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: 5 Yıllık Deneyim
Evaluation of Medical Treatment Success in Ectopic Pregnancy with Single Dose Methotrexate: 5 Year Experience
Ahmet Yıldız, Ozan Doğan
doi: 10.5505/kjms.2017.70883  Sayfalar 188 - 192

4.
Behçet Üveitli Hastalarda HLA-B*51 Alt Tipinin Değerlendirilmesi
Evaluation of HLA-B*51 Subtypes in Behçet's Patients with Uveitis
Eda Balkan, Nilnur Eyerci, Sadullah Keleş, Orhan Ateş, Hasan Doğan, İbrahım Pirim, Aslı Kara
doi: 10.5505/kjms.2017.39306  Sayfalar 193 - 196

5.
Karpal Tünel Sendromunda Kortikosteroid Enjeksiyonu, Fonoforez ve İyontoforezin Karşılaştırılması
Comparison of Corticosteroid Injection, Fonoforesis and Iontoforesis in Carpal Tunnel Syndrome
Kudret Cem Karayol, Ece Ünlü, Aytül Çakcı
doi: 10.5505/kjms.2017.47550  Sayfalar 197 - 202

6.
Künt Minör Toraks Travması: Acil Servise Başvuran 186 Hastanın Prospektif Analizi
Blunt Minor Thoracic Trauma: A Prospective Analysis of 186 Patients in the Emergency Department
Faruk Güngör, Kamil Can Akyol, Taylan Kılıç, Mustafa Keşaplı, Asım Arı, Ali Vefa Sayraç
doi: 10.5505/kjms.2017.60352  Sayfalar 203 - 208

7.
Acil Servise Başvuran Geriatrik Hastaların Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of Geriatric Patients Admitted to Emergency Service According to Gender
Sema Avcı, Halil İbrahim Erdoğdu
doi: 10.5505/kjms.2017.46667  Sayfalar 209 - 213

8.
Jinekolojik Kanserli Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Semptomları, Benlik Saygısı ve Beden Algısı: Kesitsel Bir Çalışma
Anxiety and Depression Symptoms, Self-Esteem and Body Image Among Patients with Gynecological Cancers: A Cross-Sectional Study
Mehmet Fatih Üstündağ, Halil Özcan, Ece Yazla, Yüksel Kıvrak, Esat Fahri Aydın, Mehmet Yılmaz
doi: 10.5505/kjms.2017.73644  Sayfalar 214 - 219

9.
Burdur İlinde Postpartum Depresyon Prevalansı ve Etki Eden Faktörler
Prevalence of Postpartum Depression and Affecting Factors in the Province of Burdur
Sevinç Sütlü, Binali Çatak
doi: 10.5505/kjms.2017.07088  Sayfalar 220 - 224

10.
Konya-Meram’da Dumansız Hava Sahası Denetimi Yapan Ekiplerin Karşılaştıkları Sorunlar
The Problems Encountered By Smokeless Airspace Audit Teams In Konya-Meram
Lütfi Saltuk Demir, İsmail Hakkı Tunçez, Yasemin Durduran, Mehmet Uyar, Tahir Kemal Şahin
doi: 10.5505/kjms.2017.83604  Sayfalar 225 - 230

11.
Trakya Bölgesindeki Multipl Sklerozis Tanısı İle Takipli Hastaların Klinik, Demografik, Radyolojik Özellikleri Ve Tedavi Yanıtlarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Clinical, Demographic, Radiological Characteristics and Treatment Responce of Multiple Sclerosis Patients in Thrace Region
Canan Çelebi, Volkan Solmaz, Yağmur İnalkaç, Yahya Çelik
doi: 10.5505/kjms.2017.61587  Sayfalar 231 - 235

12.
Spinal Anestezi Sırasında Verilen Sedasyonda Kullanılan Propofol ve Ketofol Yan Etkilerinin Karşılaştırılması
The Comparison of Propofol and Ketofol Side Effects During Sedation with Spinal Anesthesia
Aysu Hayriye Tezcan, Dilşen Hatice Önek, Nurcan Yavuz, Hidayet Ünal, Aysun Nadide Postacı, Hülya Özden Terzi, Mustafa Baydar, Onur Özlü
doi: 10.5505/kjms.2017.72324  Sayfalar 236 - 242

13.
Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanarak Sinüs Tabanı Kortikasyonunun Sınıflaması, Prevalansı ve Antral Patoloji ile İlişkisinin Tayini
Assessment of Classification, Prevalance and Comparison with Antral Pathology of Sinus Floor Cortication by Using Cone Beam Computed Tomography
Kemal Özgür Demiralp, Onur Şahin, Emine Şebnem Kurşun Çakmak, Seval Bayrak
doi: 10.5505/kjms.2017.38278  Sayfalar 243 - 247

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
14.
Yumuşak Damak Yerleşimli Epitelyal Myoepitelyal Karsinom Olgusu
Epithelial- Myoepithelial Carcinoma Of The Soft Palate: Case Report
Ülkü Küçük, Emel Ebru Pala, Ebru Çakır, Sümeyye Ekmekci, Samir Abdullazade, Pınar Öksüz, Anıl Hışmi
doi: 10.5505/kjms.2017.08379  Sayfalar 248 - 250

15.
Endometrium Adenokarsinomu ile Birlikte Abdominal Lenf Bezlerinde Tüberküloz Lenfadenit
Primary Adenocarcinoma of the Endometrium Coincide with Tuberculous Lymphadenitis
Ayşe Önal Aral, Reyhan Öçalan, Heyecan Ökten, Gökhan Tulunay
doi: 10.5505/kjms.2017.29981  Sayfalar 251 - 254

16.
Künt Travma Sonrası Pnömotorakssız Pnömoperitoneum
Pneumoperitoneum Without Pneumothorax After Blunt Trauma
Mesut Yur, Mehmet Şirik, Cengiz Ömer Özdemir
doi: 10.5505/kjms.2017.36693  Sayfalar 255 - 258

17.
Yoğun Bakımda Periferik Vasküler Hastalık için Ultrason Eşliğinde Uygulanan Stellat Ganglion Bloğu Olgu Sunumu
A Case Report of Ultrasound Guided Stellate Ganglion Block for Peripheral Vascular Disease in Critical Care
Ilksen Donmez, Aysu Hayriye Tezcan, Mesut Oterkus, Omur Ozturk, Esref Erdem
doi: 10.5505/kjms.2017.43660  Sayfalar 259 - 261

DERLEME
18.
Gebelik ve Perikardiyal Hastalıklar
Pregnancy and Pericardial Diseases
Özgür Yılmaz, Tamer Altındağ, Burcu Artunç Ülkümen, Halil Gürsoy Pala
doi: 10.5505/kjms.2017.15045  Sayfalar 262 - 266

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git