Kafkas J Med Sci: 9 (1)
Cilt: 9  Sayı: 1 - Nisan 2019
Özetleri Göster | << Geri
TAM DERGI
1.
Tam Dergi
Full Issue

Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Arteria Renalis Varyasyonları: Bir Multidetektör BT Anjiyografi Çalışması
Variations of Arteria Renalis: A Study of Multidedector CT Angiography
Serkan Öner, Zulal Öner
doi: 10.5505/kjms.2019.53533  Sayfalar 1 - 5

3.
Akut Gastroenteritli Çocuklarda Adenovirüs ve Rotavirüs Sıklığı
The Frequency of Adenovirus and Rotavirus for Children with Acute Gastroenteritis
Sefer Üstebay, Döndü Ülker Üstebay, Ömer Ertekin
doi: 10.5505/kjms.2019.13540  Sayfalar 6 - 10

4.
Transüretral Prostat Rezeksiyonu Materyallerindeki İnsidental Kanser Sıklığı ve Bu Hastalardaki Klinik Yaklaşımımız; Geriye Dönük Dosya Taraması
Frequency of Incidental Cancer in Transurethral Prostate Resection Materials and Our Clinical Approach to These Patients; a Retrospective File Scan
Caner Özbey, Kenan Öztorun
doi: 10.5505/kjms.2019.96977  Sayfalar 11 - 16

5.
Plevral Efüzyonlarda Minimal İnvaziv Yaklaşım: Küçük Çaplı Plevral Drenaj Kateteri (Pleuracan®)
Minimally Invasive Approach to Pleural Effusions: Small-Diameter Pleural Drainage Catheter (Pleuracan®)
Miktat Arif Haberal, Özlem Sengoren Dikiş, Erkan Akar
doi: 10.5505/kjms.2019.32448  Sayfalar 17 - 21

6.
Vertigo Hastalarında Kanda Parathormon Bakmalı mıyız?
Should We Look For Blood Parathormone in Patients with Vertigo?
Nevzat Demirbilek, Cenk Evren
doi: 10.5505/kjms.2019.24381  Sayfalar 22 - 28

7.
Üçüncü Basamak bir Merkezde Diabetes Mellitus Hastalarının Önerilen LDL-K Hedefine Ulaşma Düzeyleri
The Achievement of Diabetes Mellitus Patients for Reaching Target LDL-K Levels In a Tertiary Health Center
Özge Turgay Yıldırım, Ercan Akşit, Fatih Aydın, Ayşe Hüseyinoğlu Aydın
doi: 10.5505/kjms.2019.45556  Sayfalar 29 - 33

8.
Candida Türlerinin Antifungal Duyarlılığında Önceki Antibiyotik Kullanımının Önemi
Previous Antibiotic Use and Its Influence on Antifungal Susceptibility of Candida Strains
Rukiye Ada Bender, Şeyda Çalışkan, Reyhan Aslancan, Aşkı Ellibeş Kaya, Alper Başbuğ, Eray Çalışkan
doi: 10.5505/kjms.2019.37167  Sayfalar 34 - 38

9.
Majör Depresif Bozukluk Tanılı Hastalarda Yeme Tutumu ve Vücut Kompozisyonunun Depresyon Şiddetiyle İlişkisi
The Relationship Between Eating Behavior and Body Composition with the Severity of Depression in Patients with Major Depressive Disorder
Halil İbrahim Taş, Hülya Ertekin, Çiler Açar Yıldızoğlu, Yusuf Haydar Ertekin
doi: 10.5505/kjms.2019.83798  Sayfalar 39 - 45

10.
Doktor ve Hemşirelerin Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyi: Kesitsel Bir Çalışma
Knowledge and Awareness of Osteoporosis among Physicians and Nurses: A Cross-Sectional Study
Sevtap Badıl Güloğlu
doi: 10.5505/kjms.2019.85530  Sayfalar 46 - 53

11.
Kronik Ampiyem Nedeni İle Yapılan Dekortikasyonun Fizyolojik ve Radyolojik Uzun Dönem Sonuçları: Retrospektif Çalışma
The Physiologic and Radiologic Outcomes of Decortication for Chronic Empyema in the Long Term Follow Up: A Retrospective Analysis
Ali Cevat Kutluk, Hasan Akın, Halil Ibrahim Erdoğdu
doi: 10.5505/kjms.2019.95530  Sayfalar 54 - 60

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git