Amaç ve Kapsam

 • Kafkas Tip Bilimleri Dergisi (KTBD) Türkçe ve İngilizce yazılmış makaleleri kabul eden, hakemli bir genel tıp dergisidir. Dergi tıbbi bilimleri geliştiren ve aydınlatan ya da okuyucularını eğiten orijinal sağlık ile ilgili makaleleri  (araştırma, kısa bildiri, derleme, editöre mektup, olgu sunumu, çeviri, tıbbi yayın tanıtma vb türlerden yazılar) yayımlar. Yılda 3 sayı halinde (Nisan, Ağustos, Aralık) tek cilt olarak, matbu ve elektronik ortamlarda basılır. Dünyanın her yerinden makaleler kabul edilir.
 • Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi; Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yayınlanır.
 • Kafkas Tip Bilimleri Dergisi (KTBD) Türkçe ve İngilizce yazılmış makaleleri kabul eden, hakemli bir genel tıp dergisidir.
 • Yılda 3 sayı halinde (Nisan, Ağustos, Aralık) tek cilt olarak, matbu ve elektronik ortamlarda basılır. Dünyanın her yerinden makaleler kabul edilir.
 • Dergi tıbbi bilimleri geliştiren ve aydınlatan ya da okuyucularını eğiten orijinal sağlık ile ilgili makaleleri  (araştırma, kısa bildiri, derleme, editöre mektup, olgu sunumu, çeviri, tıbbi yayın tanıtma vb türlerden yazılar) yayımlar.
 • Dergi, Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Komitesi’nin (ICMJE) rehberlerine sıkıca bağlıdır (http://www.icmje.org/index.html).
 • Dergimizin etik politikasına gereği, intihal tolere edilemez. Dergimize yayımlanmak üzere gönderilen tüm makalelerin içeriği, intihal denetimi İthenticate yazılımı ile, mevcut akademik yayınların geniş veri tabanıyla karşılaştırılarak kontrol edilmektedir.
 • Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir.
 • Makale toplama ve değerlendirme işlemleri http://meddergi.kafkas.edu.tr web adresinden online yapılır. Web adresinden giriş yapılmasını takiben “online makale gönder, takip et, değerlendir” butonunun tıklanması ile çıkacak direktiflerin takip edilmesi gereklidir.
 • Derginin makale yazım kurallarına ve gerekli formlara derginin web sayfasından ulaşılabilir.
 • Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi BOAI ( Budapest Open Access Institute ) tanımı ile uyumlu açık erişimli bir dergidir. Buna göre dergide yayınlanmış makaleler internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir.
 •  

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


  Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
  Kars, Türkiye    

  Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

  e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

  Yukarı Git