KAFKAS TIP BİLİMLERİ DERGİSİ TELİF HAKKI DEVİR FORMU

Telif Hakkı Devir Formu (pdf)

 

Telif Hakkı Devir Formu (docx)

 

 

Yazının Başlığı;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biz, aşağıda adı, soyadı ve imzaları bulunan yazarlar; yazımızın içeriği ile ilgili olarak Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi’nin hiçbir sorumluluk taşımadığını kabul ederiz.

Yukarıda başlığı bildirilen yazımızın özgün olduğunu; araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlandığını; başka yerde yayımlanmadığını, yayımlanmak veya değerlendirilmek üzere başka bir yere gönderilmediğini (bilimsel toplantılarda sunulmuş olması dışında) garanti ederiz.

Aşağıda belirtilen haklarımız dışında makalemizin tüm telif haklarını Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi’ne devrettiğimizi taahhüt ve imza ederiz.

  • Telif haklarının dışında kalan patent vb. tescil edilmiş haklar,

  • Yazının dergi ve kitap yayını dışında tüm eğitim faaliyetlerinde ücret ödemeden kullanılabilme hakkı,

  • Satmamak koşulu ile makaleyi çoğaltabilme hakkı.

YAZAR ADI-SOYADI

İMZA

TARİH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM KURULACAK YAZARIN
ADI-SOYADI:

Adresi:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Bu form yazarlarca imzalandıktan sonra Online Makale Sistemine yüklenmeli ve ‘Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi  Editörlüğü, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, KARS’ adresine gönderilmelidir.

 

 

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git