Smart Klemp İle Sünnet Tekniği [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(3): 169-174 | DOI: 10.5505/kjms.2016.47855  

Smart Klemp İle Sünnet Tekniği

Kürşat Çeçen, Aslan Demir, Mert Ali Karadağ, Ramazan Kocaaslan, Mehmet Uslu
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Kars

AMAÇ:
Sünnet işleminin süresini kısaltacak ve estetik açıdan daha tatmin edici bir yöntem olmaya aday SMART klemp yöntemini değişik parametrelerle değerlendirmek.

GEREÇ VE YÖNTEM:
2010-2013 yılları arasında, yaşları 1-10 arasında değişen toplam 178 çocuk, tek bir üroloji uzmanı tarafından (KÇ) smartklemp kullanılarak sünnet edildi. Ek bir hemostatik yöntem kullanılmadı. Sütür atılmadı. Anestezi sonrası sünnet süresi kaydedildi. Sünnet sonrası 5. Gün tüm çocuklar çağrılarak smartklemp çıkartıldı ve 10. Gün tekrar çağrılarak oluşan komplikasyonlar kaydedildi. Ebeveynlere sünnet sonrası hissettikleri endişe ve estetik açıdan tatmin edici olup olmadığı sorularak kaydedildi.

BULGULAR
Anestezi sonrası sünnet süresi ortalama 6 dk olarak olarak belirlendi. Onbir ( %6,1) çocukta yetersiz sünnet saptanırken tatmin edici düzeyleri kötü olarak değerlendirilen 5 çocuğa klasik dorsal slit yöntemiyle revizyon uygulandı. Yetmiş iki çocukta (%40,5) smartklemp çıkartıldığında, sünnet sonrası kalan mukozal alanda, parafimozisde görülene benzer ödem görüldü ve sünnet sonrası 10. günde çoğu kaybolurken 14 (%7,8) sünnet olgusunda saptanan ödem şiddetli düzeyde idi ve en uzunu 17. günde kayboldu. Sünnet sonrası kontrolde hiçbir olguda kanama ve enfeksiyon saptanmadı. Sünnetlerin tamamında, mukozal alanın, klasik dorsal slit yöntemine kıyasla daha fazla kaldığı dikkat çekti. Ebeveynlerin sünnet sonrası duydukları kaygı düzeylerinin oranları %10,6 hiç, % 31,4 az, %43,8 orta, % 14,04 yüksek düzeyde idi. Estetik sonucun tatmin düzeyleri ise %8,42 kötü, % 5,05 orta, %44,38 iyi ve % 42,13 çok iyi olarak belirlendi.

SONUÇ:
Sünnet işleminden genel memnuniyet düzeyi iyi olmakla birlikte, tek bir teknik altında standardize etmek için daha fazla çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Sünnet, Smart klemp, Memnuniyet düzeyi


Circumcision Technique With Smart Clemp

Kürşat Çeçen, Aslan Demir, Mert Ali Karadağ, Ramazan Kocaaslan, Mehmet Uslu
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Kars

OBJECTIVE
To evaluate the smartClemp Method which is a candidate for more satisfaction cosmetics results and shorthening the circumcision duration.

MATERIALS AND METHODS
A total of 178 children with the ages ranging between 1-10 were circumcised by single urologist between 2010-2013. Accessory hemostatic method was not used. No sutures were preferred. The duration of the circumcision was recorded after anesthesia. All the patients were called on post-operative 5th day for removing the SmartClemp and on 10th day they were called again for recording the complications. The anxiety and satisfacion degree for cosmetics results were asked and recorded.

RESULTS
Average operation time was 6 minutes. Inadequate circumcision was observed in 11 children and 5 of them whose satisfaction degrees were bad were revised by using dorsal sleet method. Paraphymosis like oedamatous formation was observed in 72 children after removal of the SmartClemp and albeit most of them disappeared on post-operative 10th day, 14 cases suffered from serious oedama and the longest duration was 17 days for disappearing. No infection or bleeding was recorded at the post-operative control. Mucosa was observed much more, when compared with dorsal sleet method. The anxiety of the parents was non in 10.6%, few in 31.4%, moderate in 43.8% and high in 14.04%. The parental satisfaction rates of cosmetics were bad in 8.42%, moderate in 5.05%, good in 44.38%, and very good in 42.13 %.

CONCLUSIONS
Average parental satisfaction degree was beter than classical circumcision; but more studies are required for standartization.

Keywords: Circumcision, Smart klemp, Satisfaction degree


Kürşat Çeçen, Aslan Demir, Mert Ali Karadağ, Ramazan Kocaaslan, Mehmet Uslu. Circumcision Technique With Smart Clemp. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(3): 169-174

Sorumlu Yazar: Aslan Demir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git