Eritrosit İndeksleri ve Eritrosit Sedimentasyon Hızı Arasındaki İlişkinin Araştırılması [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2019; 9(2): 87-89 | DOI: 10.5505/kjms.2019.67934  

Eritrosit İndeksleri ve Eritrosit Sedimentasyon Hızı Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Ergin Taşkın, Seda Çelik, Duygu Mine Yavuz, Fatih Kara
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Kars, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ESR ile eritrosit indeksleri (kırmızı kan hücresi (RBC) sayısı, hematokrit, hemoglobin, ortalama korpüsküler hacim (MCV), ortalama korpüsküler hemoglobin (MCH), ortalama korpüsküler hemoglobin konsantrasyonu (MCHC), kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW) arasında bir ilişki olup olmadığını değerlendirmektir.
Materyal ve Metot: Çalışmaya ESR düzeyi 30 mm/h'nin altında, 18-50 yaş arasında, ESR ve eritrosit indeksleri aynı örnekte aynı anda ölçülen 658 hasta dahil edildi.
Bulgular: ESR'nin tüm eritrosit endeksleri (RBC sayısı, hematokrit, hemoglobin, MCV, MCH, MCHC ve RDW) ile negatif korelasyon gösterdiği bulundu. Kadın ve yaşlı erişkinlerde ESR değerleri, sırasıyla, erkek ve genç erişkinlerde olduğundan daha yüksekti.
Sonuç: Eritrosit faktörleri, özellikle hematokrit, ESR sonuçları yorumlanırken göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: eritrosit sedimantasyon hızı, eritrosit indeksleri, hematokrit


Investigation of Relationship between Erythrocyte Sedimentation Rate and Erythrocyte Indices

Ergin Taşkın, Seda Çelik, Duygu Mine Yavuz, Fatih Kara
Department Of Biochemistry, University Of Kafkas, Kars, Turkey

Aim: The aim of this study was to assess the whether there was a relationship between ESR and erythrocyte indices (red blood cell (RBC) count, hematocrit, hemoglobin, mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), and red cell distribution width (RDW)).
Material and Method: 658 patients who had ESR levels of under 30 mm/h, who are aged between 18 and 50 years, and whose ESR and erythrocyte indices had been measured simultaneously in the same sample were included in the study.
Results: It was found that ESR was negatively correlated with all erythrocyte indices (RBC count, hematocrit, hemoglobin, MCV, MCH, MCHC, and RDW). ESR values in females and later adults were higher than that in males and young adults, respectively.
Conclusion: The erythrocyte factors, particularly hematocrit, must be considered when ESR results are interpreted.

Keywords: erythrocyte sedimentation rate, erythrocyte indices, hematocrit


Ergin Taşkın, Seda Çelik, Duygu Mine Yavuz, Fatih Kara. Investigation of Relationship between Erythrocyte Sedimentation Rate and Erythrocyte Indices. Kafkas J Med Sci. 2019; 9(2): 87-89

Sorumlu Yazar: Ergin Taşkın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git