Osteoartrit [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2018; 8(1): 133-142 | DOI: 10.5505/kjms.2016.82653  

Osteoartrit

Ali Bilge1, Ragıp Gökhan Ulusoy1, Sefer Üstebay2, Ömür Öztürk3
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kars
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Kars
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kars

Osteoartrit (OA); genetik, mekanik ve biyokimyasal faktörlerin etkisi ile özellikle yük taşıyan eklemlerde progresif kıkırdak yıkımı, osteofit oluşumu, subkondral skleroz, sinovyal membran ve eklem kapsülünde bir dizi biyokimyasal ve morfolojik değişiklikle karakterize dejeneratif bir hastalıktır1-4. Diz, OA’de semptomatik olarak en sık tutulan eklemdir1,2. Diz OA tedavisinde amaç ağrıyı azaltmak mevcut eklem hareket kısıtlılığını ortadan kaldırmak ve sekonder fonksiyonel yetmezliği azaltmaktır. Bu amaçla analjezikler, nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAID), fizik tedavi ve intraartiküler enjeksiyonlar kullanılmakta, bu tedavilerden fayda görmeyen hastalarda çeşitli cerrahi girişimler uygulanmaktadır. Eklem ağrısı, eklem hareketlerinde kısıtlanma ve sonuç itibariyle fonksiyon kaybına yol açan bu hastalık nedeniyle her yıl çok sayıda hasta doktora başvurmaktadır. Bu derlemede osteoartritine yaklaşım güncel rehberler ışığında anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, etiyopatogenez, tedavi


Osteoarthritis

Ali Bilge1, Ragıp Gökhan Ulusoy1, Sefer Üstebay2, Ömür Öztürk3
1Kafkas University, Faculty of medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology, Kars
2Kafkas University, Faculty of medicine, Department of Pediatrics, Kars
3Kafkas University, Faculty of medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Kars

Osteoarthritis (OA); is a degenerative disease characterized by genetics, mechanical and biochemical factors effect the load-bearing joints, especially with progressive cartilage degradation, osteophyte formation, subkondral sclerosis, the synovial membrane and a series of biochemical and morphological changes in the articular capsule1-4. Knee is the most commonly involved joints as symptomatic in OA1,2. The goal of treatment in knee OA reduce pain and eliminate the existing joint, such as restricted mobility and to reduce secondary functional failure.For this purpose, analgesics, nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), physical therapy and intraarticular injection are used, not benefit from this treatment, patients are administered a variety of surgical procedures. Joint pain, joint motion restriction, and as a result of function in causing the loss due to this disease refers to a large number of patients to the doctor each year. In this review are described in the light of the current approach to osteoarthritis guide.

Keywords: Osteoarthritis, etiopathogenesis, treatment


Ali Bilge, Ragıp Gökhan Ulusoy, Sefer Üstebay, Ömür Öztürk. Osteoarthritis. Kafkas J Med Sci. 2018; 8(1): 133-142

Sorumlu Yazar: Ali Bilge, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git